Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Värmland får 21 miljoner - Pengar från EU till tio nya näringslivsprojekt

Idag beviljade beslutsgruppen för EU-programmet Mål 2 Västra, ekonomiskt stöd till tio nya EU-projekt som berör Värmland. Pengarna kommer ur EU:s Regionala fond och Socialfonden. Projekten får dela på ca 21 miljoner kronor i EU stöd. Länsstyrelsen i Värmlands län medfinansierar också projekten med totalt 4 419 700 kronor. Projekt 1 och 2 får även dela på 2 500 000 kronor av Regeringens omställningsmedel. Om omställningsmedlen: 2004 års försvarsbeslut ledde till omstruktureringar inom försvaret som bland annat berörde Värmland. Två av projekten ingår i ett utvecklingsarbete som initierats av Landshövding Eva Eriksson, som ett led i det omställningsarbetet. Om Mål 2 Västra Syftet med Mål 2 Västra är att öka tillväxten, inflyttningarna och investeringarna i utsatta industri- och landsbygdsregioner. Mål 2 Västra är en av EU:s strukturfonder och strukturfonderna är ett av de hjälpmedel vi har i länet, för att genomföra det regionala tillväxtprogrammet - Hållbar Värmländsk Växtkraft. Idén med det regionala tillväxtprogrammet är att skapa en tillväxt som är bra för ekonomin, människorna och miljön och som bidrar till en väl fungerande utveckling, både idag och på längre sikt. För mer information Beredningssekreterare i Värmlands län: EvaLena Östlin Telefon 054-19 70 71, 070-357 70 71 Mål 2 Västras hemsida http://www.t.lst.se/t/amnen/EU_stod/Mal+2+Vastra/ Det värmländska tillväxtprogrammets hemsida http://www.varmland.se/tillvaxt/ Nederst på sidan finns korta projektbeskrivningar. Kontakta ansvarig handläggare för mer information om projekten. -------------------------------------------------------------------------------- Projektbeskrivningar 1. Kompetenscentrum stål och verkstad: Syftet är att den regionala stål- och verkstadsbranschen långsiktigt ska kunna stärka länets konkurrenskraft och skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar ekonomisk tillväxt genom ett innovativt förnyelsearbete. Målet är att bygga upp ett kompetenscentrum som förläggs till Kristinehamn. Målgruppen är små- och medelstora företag inom stål- och verkstadsbranschen i Värmland inklusive Karlskogaområdet. Belopp: 3 300 000 kronor från EU för perioden 2006 - 2007 Kontaktperson: Handläggare EvaLena Östlin, tfn 054-19 70 71 2. SmartPrint: Sunne kommun, genom BrobyGrafiska Utbildning, avser att utveckla ett varaktigt industrirelevant forsknings- och utvecklingscentrum inom förpackningstryck, med hög grad av samverkan med deltagande företag, Karlstads universitet, Broby Grafiska Utbildning, The Packaging Arena Ek. För, SFI AB, SweFlex, m fl intressenter och har en stark koppling till det offentliga Värmlands samlade ansträngningar för tillväxt i regionen. Belopp: 4 948 000 kronor från EU för perioden 2006 - 2007 Kontaktperson: Handläggare Jesper Sjöblom, tfn 054-19 72 77 ---------------------------------------- 3. Communicare Kreativ: Syftet är att stimulera ungdomar i åldern 16-35 att se entreprenörskap som ett naturligt förhållningssätt i sin vardag och få dem att inse möjligheterna till eget företagande kopplat till de klusterprocesser som finns i länet. Ett annat syfte är att tydligare integrera andra aktörer, såsom Ung Företagsamhet och Drivhuset, i Communicares verksamhet. Ingående kommuner: Hagfors, Filipstad, Årjäng, Arvika och Kristinehamn. Belopp: 2 836 000 kronor från EU för perioden 2006 - 2007 Kontaktperson: Handläggare Jesper Sjöblom, tfn 054-19 72 77 4. Resurscentrum för kvinnor östra Värmland: Övergripande mål och syfte är att bidra till att skapa en hållbar tillväxt i östra Värmland genom att stärka entreprenörskapet bland kvinnorna i regionen samt stödja och stärka näringslivet i östra Värmland. Ingående kommuner: Filipstad, Kristinehamn och Storfors. Belopp: 1 132 000 kronor från EU för perioden 2006 - 2007 Kontaktperson: Handläggare Ann Otto, tfn 054-19 70 42 5. Samverkan norra Värmland: Övergripande mål och syfte är att öka andelen nystartade företag samt vidareutveckla befintligt näringsliv och företagarnätverk samt stärka näringslivet. Målgruppen är i huvudsak kvinnliga företagare eller kvinnor som vill starta företag. Ingående kommuner: Sunne och Hagfors. Belopp: 865 400 kronor från EU för perioden 2006 - 2007 Kontaktperson: Handläggare Ann Otto, tfn 054-19 70 42 6. Säkerhetsbältet: Syftet är att medverka till en positiv utveckling av företag inom området risk och säkerhet. Utifrån modellen om Triple helix (samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och universitet/högskola) finna former för en tillväxtdriven utveckling som inledningsvis fokuseras på vardagssamhällets risker. Ingående kommuner: Degerfors, Hällefors, Karlskoga, Laxå, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora i Örebro län. Sunne, Eda, Arvika, Säffle, Kristinehamn, Storfors, Munkfors, Filipstad och Hagfors i Värmlands län. Belopp: 3 000 000 kronor från EU för perioden 2006 - 2007 Kontaktperson: Handläggare Anna Westerlund, 054-19 71 77 7. Hela Värmland/Dal växer: Övergripande mål och syfte är att skapa ekonomisk och social tillväxt på landsbygden genom att ge hjälp till självhjälp för egenutveckling av ett antal bygder. Ingående kommuner: Arvika, Bengtsfors, Eda, Filipstad, Hagfors, Kristinehamn, Munkfors, Säffle, Sunne, Åmål och Årjäng. Belopp: 430 000 kronor från EU för perioden 2006 - 2007 Kontaktperson: Handläggare Ann Otto, tfn 054-19 70 42 8. Upplev Säffle – Entreprenörskapsutveckling längs vattenvägen: Syftet är att utveckla nya entreprenörer inom vattenturism samt att skapa förutsättningar för att öka båt- och fisketurismen och därmed stärka (turist-)företagen längs vattenvägen. Projektet ska samarbeta med två andra nystartade Mål 2 Västra projekt; Sunnanå hamn och Vänerrike i Västra Götalands regionen. De är också är inriktade mot att öka vattenturismen och stärka företagsamheten längs våra vattenvägar. Belopp: 2 500 252 kronor från EU för perioden 2006 - 2007 Kontaktperson: Handläggare Anna Westerlund, 054-19 71 77 9. Företagshuset: Målet är att skapa ett centrum för samlade resurser riktade mot det lokala befintliga samt nystartade näringslivet i Årjängs kommun. Målet är också att skapa nära samverkan mellan utbildning, kompetensförsörjare, näringsliv samt offentlig verksamhet. Belopp: 679 896 kronor från EU för perioden 2006 - 2007 Kontaktperson: Handläggare Jesper Sjöblom, tfn 054-19 72 77 10. Regionalt Dynamiskt Innovationssystem (RDI) steg 2: Syftet är kontaktarbete mellan företag i Värmland, Karlstad universitet och KTH:s institutioner i syfte att skapa samverkan för att lösa företagens (framför allt tekniska) problem som ett led i företagets produkt- eller processutveckling. Belopp: 600 000 kronor från EU för perioden 2006 - 2007 Kontaktperson: Handläggare EvaLena Östlin, tfn 054-19 70 71

Ämnen

Regioner

Kontakter

Karin Hovdebo

Karin Hovdebo

Presskontakt Pressansvarig 010-224 73 87
Catrin Hasewinkel

Catrin Hasewinkel

Presskontakt Kommunikationsansvarig 010-224 73 91

En samlande kraft för ett hållbart Värmland.

Våra uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen Värmland
Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
Sweden