Gå direkt till innehåll
Värmlands gåvor till Prins Carl Philip och Fröken Sofia Hellqvist

Pressmeddelande -

Värmlands gåvor till Prins Carl Philip och Fröken Sofia Hellqvist

Idag har lysning ägt rum inför vigseln mellan Prins Carl Philip och Fröken Sofia Hellqvist. Vid lysningsmottagningen på Kungliga slottet överlämnade Landshövding Kenneth Johansson gåvor från Värmland.

Länets gåva till bröllopsparet består av tre delar där den första delen är ett åtagande att skydda naturen i det snart bildade naturreservatet Byamossarna i Arvika kommun. Länet, genom Länsstyrelsen Värmland, kommer att tillgängliggöra naturen för allmänheten genom exempelvis en vandringsled, samt informera besökare om flora och fauna i området.

- Denna gåva kändes som en självklarhet då Prinsparet har ett genuint intresse för miljö och natur. Byamossarnas vidsträckta myrar, där tystnaden oftast är magisk och där naturen visar sig från sin bästa sida, representerar Värmland på bästa sätt. Dessutom kommer både Prins Carl Philip och fröken Hellqvist att känna sig som hemma, eftersom naturreservatet i stora delar även liknar naturen i Älvdalen, säger Landshövding Kenneth Johansson.

Som symbol för gåvan överlämnades en kyanitskiva, Värmlands landskapssten, med reservatets namn inristat i.

Högsta beskyddare av naturreservatet
Som respons till bröllopsgåvan åtar sig Prinsparet att bli högsta beskyddare av naturreservatet Byamossarna.

- Vi är självklart mycket stolta över att Prinsparet åtar sig att bli högsta beskyddare av naturreservatet. Det betyder mycket för Värmland, men det betyder även mycket för miljömålsarbetet i Sverige. Beskyddarskapet möjliggör att vi än mer kan lyfta vikten av skydd, skötsel och restaurering av natur, fortsätter Landshövding Kenneth Johansson.

Karolina Nolin och Klässbols Linneväveri
Genom stöd av näringslivet i Värmland överlämnade landshövdingen dessutom ett konstverk av Karlstadskonstnären Karolina Nolin samt specialdesignade produkter från Klässbols Linneväveri.

I produkterna, som ingår i Klässbols Linneväveris nya kollektion ”Ack Wermeland”, har designern Margot Barolo hämtat inspiration från den värmländska naturen, framför allt naturen i Byamossarna.

- Duken har fått sitt mönster med hjälp av Värmlandsvisan som beskriver en kärlek till naturen. Bokstäverna och orden bildar ett mönster av ränder som flödar över duken. Servettens mönster återspeglar de mossor och övrig vegetation som är typiska för naturreservatet Byamossarna. Motivet är abstrakt och storlekarna förvrängda. Dessutom är ränderna inspirerade från kartans beteckning för våtmark och myr, säger formgivaren Margot Barolo.

Prinsparets och framför allt Prins Carl Philips stora intresse inom färg, form och design väckte tankar om att hitta en konstnär med ett modernt formspråk som kan tilltala Prinsparet. Valet föll på Karlstadskonstnären Karolina Nolin. På beställning har hon tagit fram ett konstverk som ska representera kärlek, med allt vad den innebär.

- Färgen rött kan tolkas på många sätt. Olika röda nyanser kan stå för olika saker. Något alarmerande, något viktigt, styrka, fara, energi, eld, blod, värme, kärlek etc. I kärlekens röda färg finns också nyanser med varierande intensitet. I alla dessa röda nyanser behövdes en konstrast – ett svart fält, som en påminnelse om att det ibland måste vara tråkigt också. Så i den ganska typiska bilden av mig med husen, de två träden, det schackrutiga golvet, öppningen ut mellan husen och lyktstolparna så finns den beskyddande rödmönstrade himlen inklusive en svart lucka, säger Karolina Nolin.

För mer information:

Arman Teimouri
Länsledningskoordinator
Tfn 072 – 523 07 01
E-post arman.teimouri@lansstyrelsen.seOm Byamossarna
Det blivande naturreservatet omfattar cirka 723 hektar mark. Området omfattar även natur som ingår i det europeiska nätverket för värdefullt natur, Natura 2000. Arealen för Natura 2000-området är cirka 465 hektar enligt bevarandeplanen. Största delen av Natura 2000-området kommer att ingå i naturreservatet Byamossarna. Området ingår också i Naturvårdsverkets Myrskyddsplan för myrmarker med höga naturvärden som är klassat som riksintresse för naturvård.

Byamossarna är ett relativt stort skog-myrkomplex. Det finns en blandning av myrar, kärr, tjärnar och skogsmark med höga naturvärden. Byamossarna med omgivande skog hör till värdetrakterna för barrblandskog och lövblandskog enligt strategin för säkerställande av värdefull skog i Värmland. Myrmarkerna har påverkats endast i liten grad av antropogen verksamhet, även om området är påverkat av bland annat vattenreglering. Områdets skogar är främst naturskogar med varierande ålder, med överståndare av tall upp till över 300 år. Funna arter är bland annat de rödlistade arterna skalbaggen raggbock och norsk näverlav.

Om Beskyddarskap
Kungligt beskyddarskap förekommer inom olika ämnesområden: välgörande verksamheter, miljö, natur, kultur, vetenskap, främjande av export, hälso- och sjukvård, friskvård och idrott med flera.

När en kunglighet åtar sig ett beskyddarskap innebär det att den kungliga personen främjar föreningens, institutionens eller organisationens verksamhet. Detta kan göras på olika sätt, men generellt innebär det att Beskyddaren kan sägas ge vikt och status åt verksamheten genom att öka uppmärksamheten och medvetenheten kring organisationen och dess arbete. Vid beskyddarskap för mer långsiktig verksamhet syftar beskyddarskapet också till att inspirera andra människor till att bidra med sitt stöd.

Om Margot Barolo
Margot Barolo är produktformgivare och har arbetat med flera av de kända konstindustrierna i Sverige. Hon arbetar med allt från det unika till det industriellt tillverkade i bland annat textil, keramik och trä. Hennes hjärta och drivkraft ligger i att utmana våra föreställningar om produktion och de människor och historier som står bakom varje produkt. Dessutom skriver och undervisar hon i ämnet. För Klässbols Linneväveri har hon tagit fram flera mönster som bidragit till att föra in företaget in i samtiden.

Om Karolina Nolin
Karlstadkonstnären Karolina Nolin är bildkonstnär och gymnasielärare i psykologi. Karolina arbetar med monotypi och blandteknik. Hon gillar storstäder och det är i städerna hon hämtar inspiration till sina konstverk. Motiven är oftast höghus i rader, som står på schackrutiga golv inramade av träd och lyktstolpar. 2014 mottog hon Karlstad kommuns kulturstipendium till Gustaf Frödings minne (delades med Oscar Magnusson). 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Länsstyrelsen
Vi är riksdagens och regeringens länk till och från Värmland. Vi för länets talan och samtidigt arbetar vi för att nationella beslut får ett så bra genomslag som möjligt i länet.

Kontakter

Karin Hovdebo

Karin Hovdebo

Presskontakt Pressansvarig 010-224 73 87
Catrin Hasewinkel

Catrin Hasewinkel

Presskontakt Kommunikationsansvarig 010-224 73 91

En samlande kraft för ett hållbart Värmland.

Våra uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen Värmland

Våxnäsgatan 5
651 86 Karlstad
Sweden