Vnnacmuqty1mizbjmmy7
Fnwbkdrf1ixt9mm3cuit

Pressinbjudan: Följ med landshövding Ylva Thörn på klättringsexkursion till Predikstolen

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 10:00 CEST

Klättring har blivit allt populärare - så också i Dalarna. Med en bra dialog mellan markägare och klätterklubbar och respekt för djurliv och allemansrätt är det här ytterligare en aktivitet som gör Dalarna attraktivt för besökare.

R8arssaz5kgdumxqisdo
Cblwyrjbp4e4v2wfagvw

Pressinbjudan: Nu samlas länets aktörer för att utveckla Dalarnas miljö- och hållbarhetsarbete

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2017 08:55 CEST

Tisdagen den 19 september samlar Länsstyrelsen i Dalarnas län och Region Dalarna länets aktörer för att diskutera miljö- och hållbarhetsarbetet i Dalarna, med sikte på Dalarnas miljömål och FN:s hållbarhetsmål (Agenda 2030).

Ggkf5v6jr6lyytgrcp7w
Cblwyrjbp4e4v2wfagvw

Pressinbjudan: Med hjälp av allmänheten vill Länsstyrelsen skydda viktiga naturområden i Dalarna

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2017 13:47 CEST

Alléer tillhör en av de sju svenska biotoptyper som är skyddade över hela landet. De ingår också inom begreppet grön tillsyn. Den 13 september bjuder Länsstyrelsen media till Falun för att delta under tillsynsarbetet med alléer. Under träffen kommer vi att berätta mer om det svenska biotopskyddet, hur vi arbetar med grön tillsyn i länet och på vilket sätt som allmänheten kan bidra.

Bey4dsamzbb9uyme4jqg
Cblwyrjbp4e4v2wfagvw

Tillsynsveckan 2017 – Länsstyrelsen vill hjälpa dig att göra rätt

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2017 07:00 CEST

Varje år resulterar Länsstyrelsens omfattande tillsynsarbete i en rad påföljder, allt från föreläggande om att åtgärda upptäckta brister till polisanmälningar i samband med misstänkta brott. Med tillsynsveckan vill Länsstyrelsen sprida kunskap om de lagar och regler som gäller, för att hjälpa människor och företag att göra rätt.

Tc03ux57a0mlq1lm0y4w
Cblwyrjbp4e4v2wfagvw

Nu bestäms hur vi ska arbeta i Dalarna för att nå länets miljömål – alla kan påverka!

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2017 11:57 CEST

För att möta Dalarnas miljömål har Länsstyrelsen sammanställt ett program som består av 200 åtgärder, aktiviteter som förväntas styra länets miljöarbete under perioden 2018 till 2022. Nu har alla i Dalarna som vill och kan möjlighet att komma in med sina synpunkter på programmet.

B6ahlzynomffbxmgryp3
Fnwbkdrf1ixt9mm3cuit

Landshövding Ylva Thörn gläds åt att Dalarna får sin första hertig på 71 år!

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2017 11:21 CEST

Vid dagens konselj på kungliga slottet i Stockholm meddelade H.M. Konungen att prins Carl Philip och prinsessan Sofias nyfödda son får namnet Gabriel Carl Walther och titeln hertig av Dalarna. Landshövding Ylva Thörn är mycket glad över utnämningen.

Media no image
Cblwyrjbp4e4v2wfagvw

Svar på den kritik som riktats mot Länsstyrelsens djurskyddskontroller

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 15:43 CEST

I ett inslag i P4 Dalarna som sänts under gårdagen framförs kritik mot Länsstyrelsens arbetsrutiner kring djurkontroller. För att möta eventuell oro kring djurskyddet i Dalarna väljer vi nu att möta kritiken och ge en bredare bild av våra arbetsrutiner.

I inslaget framförs det att Länsstyrelsen åker ut och kontrollerar allt färre anmälningar av djur som misstänks för vanvård. Det stämmer att de fysiska kontrollerna har blivit färre. Bakgrunden till detta är att före 2014 visade sig över hälften av Länsstyrelsens kontroller vara obefogade. Det betyder att vid över hälften av de tillfällen som en inspektör från Länsstyrelsen åkte ut till en djurhållare för att kontrollera uppgifterna i en djurskyddsanmälan så kunde kontrollanten inte se något fel. 2011 var det så mycket som 60 procent av de fysiska kontrollerna obefogade.

Vår bedömning är att detta arbetssätt inte bidrar till ett effektivt djurskydd. Istället har vi valt att använda våra begränsade resurser till de anmälningsärenden där det finns uppenbara och allvarliga problem, till planerade, riskbaserade kontroller och för att följa upp och vidta åtgärder hos djurhållare där vi tidigare konstaterat allvarliga brister. Detta har gett resultat. Under 2016 togs det 19 beslut om omhändertagande av djur. Det är det högsta antalet beslut om omhändertagande sedan 2012.

I inslaget framkommer det också att allt färre av djurskyddsanmälningarna kontrolleras på plats. Istället utförs kontrollerna via telefon eller brev med frågor till djurägaren. Det stämmer och är ett resultat av de nya rutiner som länsstyrelserna nationellt har infört med syfte att öka effekten av djurskyddsarbetet. Vår erfarenhet är att en ifrågasatt mindre brist hos en djurhållare kan förebyggas eller åtgärdas genom information eller genom en administrativ granskning. Djurhållaren kan skicka en bild eller annan dokumentation som visar att bristen är åtgärdad eller av annan anledning inte finns. Genom att inte åka ut vid varje ärende frigör vi resurser som vi kan använda till de ärenden där det finns allvarliga problem.

I inslaget nämns också ett två år gammalt ärende gällande hanteringen av en häst som förvarades i hästtransport. I det här fallet var det en felaktig beskrivning av ärendet. Dagen efter att anmälan skett gjordes en fysisk inspektion. När nya uppgifter inkom om att hästen fortfarande inte hade flyttats utfördes en ny fysisk kontroll. Därefter följde två förelägganden innan hästen hade flyttats till en annan ort där inspektören fick bekräftat att hästen fått en egen stallplats.

Avslutningsvis vill vi säga att Länsstyrelsen alltid strävar efter att förbättra och effektivisera verksamheten och att onödigt lidande hos djur är vår högsta prioritet. Det bör också framhållas att det finns många duktiga djurhållare här i länet som gör sitt yttersta för att djuren ska må bra.

För mer information kontakta
Marie Hammerin-Söderström, rättschef, Länsstyrelsen i Dalarnas län 
E-post: marie.hammerin-soderstrom@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 225 04 78

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I ett inslag i P4 Dalarna som sänts under gårdagen framförs kritik mot Länsstyrelsens arbetsrutiner kring djurkontroller. För att möta eventuell oro kring djurskyddet i Dalarna väljer vi nu att möta kritiken och ge en bredare bild av våra arbetsrutiner.

Läs vidare »
Gzktdgun0lnuexhfcsgi

Årets älgjakt: Länsstyrelsen informerar länets jägare om reglerna för terrängkörning

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 08:00 CEST

I samband med norra Dalarnas älgjaktspremiär den 4 september går Länsstyrelsen ut med en riktad information till samtliga jägare i länet. Terrängkörning på barmark med motordrivna fordon är nämligen förbjudet med några få undantag, och nu vill Länsstyrelsen sprida kunskap om reglerna.

E50any6fvcepkklenziz

Nu startar licensjakten på björn – i år med stort fokus på god jaktetik

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2017 07:00 CEST

Måndag den 21 augusti startar årets licensjakt på björn i Dalarna. Totalt är det 48 björnar som får fällas. Samtidigt går Länsstyrelsen, Polisen, Jägarförbundet Dalarna och länets stora skogsägare ut i en gemensam skrivelse där de lyfter fram jaktens förutsättningar och de konsekvenser som jaktbrott kan få.

Ggz2c0cqfvuxmv1me4am

Pressinbjudan – landshövding Ylva Thörn delar ut pris till årets ängsbrukare

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2017 07:00 CEST

På tisdag den 22 augusti delar landshövding Ylva Thörn ut priset till årets ängsbrukare i Dalarna 2017.

Kontaktpersoner 30 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Länsstyrelsen Dalarna och Landshövding Ylva Thörn
 • louelptta.nulapjrsonnd@lansstyourepzlsen.se
 • 010-22 50 204
 • 0767-66 79 80

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • daaswjniel.ffisralcit@ozlajkmpnsktstfcyrelezzcsegyn.se
 • 0730 28 33 91

Om Länsstyrelsen i Dalarnas län

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Adress

 • Länsstyrelsen i Dalarnas län
 • Åsgatan 38
 • 791 84 Falun
 • Sverige