Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Välkomna till en avslutande kaffestund i bersån med Landshövding Ylva Thörn

Pressträff: kaffe i bersån med landshövding Ylva Thörn

Den sista juli löper Ylva Thörns förordnande som landshövding för Länsstyrelsen i Dalarnas län ut. 
Du är välkommen på den traditionsenliga fikastunden i residensets trädgård där vi som vanligt pratar om året som gått. Denna gång blickar vi även tillbaka på Ylvas sex år som Landshövding i Dalarnas län.
Det är sex år som började med fikastunder ute i länet där Ylva bekantade sig med både med

Sociala medier

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige