Media no image
Cblwyrjbp4e4v2wfagvw

Påminnelse pressinbjudan: 45 åtgärder som ska förbättra Dalälvens vattenmiljö

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 07:59 CEST

Hållbar vattenkraft i Dalälven har efter två års arbete tagit fram ett åtgärdsprogram för vattenkraftens miljöåtgärder i Dalälven. Programmet sträcker sig över 15 år och består av närmare 45 åtgärder. Nu bjuds media in till en pressträff i Borlänge där åtgärderna presenteras.

Vattenkraften svarar för 40–50 % av Sveriges årliga elproduktion. Vattenkraften är, särskilt på grund av sin reglerförmåga, en viktig del av dagens och framtidens förnybara energisystem. Samtidigt förändrar kraftdammar och vattenregleringen förutsättningarna för djur och växter i och kring våra vatten.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har i uppdrag av Havs och vatten myndigheten att planera för ”Hållbar vattenkraft i Dalälven”. Detta ska ske i samverkan med övriga länsstyrelser i nedre Dalälven samt vattenkraftsbranschen. Målsättningen är bland annat att etablera en långsiktig regional samverkansprocess och att ta fram en åtgärdsplan med de åtgärder som ger störst miljönytta i förhållande till påverkan på vattenkraften.

Efter två års arbete har de olika aktörerna nu tagit fram ett gemensamt åtgärdsprogram för vattenkraftens miljöåtgärder i Dalälven. Programmet kommer att presenteras på ett slutseminarium i Borlänge onsdagen den 18 april. I samband med detta så ordnar länsstyrelsen en pressträff där vi bjuder in media att ta del av resultatet.

Under pressträffen medverkar bland andra landshövding Ylva Thörn och projektledare Per-Erik Sandberg från Länsstyrelsen i Dalarnas län, tillsammans med representanter från vattenkraftsbranchen.

När: Onsdag 18 april kl. 08.30
Var: Quality Hotel Galaxen, Borlänge
Anmälan: Hjälp oss att skapa de bästa förutsättningarna för den här pressträffen genom att anmäla er närvaro till daniel.falt@lansstyrelsen.se senast den 17 april.

För mer information om pressträffen kontakta
Daniel Fält, kommunikationsstrateg, Länsstyrelsen i Dalarnas län
Tel: 0730 28 33 91
Mail: daniel.falt@lansstyrelsen.se

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

​Hållbar vattenkraft i Dalälven har efter två års arbete tagit fram ett åtgärdsprogram för vattenkraftens miljöåtgärder i Dalälven. Programmet sträcker sig över 15 år och består av närmare 45 åtgärder. Nu bjuds media in till en pressträff i Borlänge där åtgärderna presenteras.

Läs vidare »
C5wfx1ltzfqr0kivoqqb
Cblwyrjbp4e4v2wfagvw

Pressinbjudan: 45 åtgärder som ska förbättra Dalälvens vattenmiljö

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 08:22 CEST

Hållbar vattenkraft i Dalälven har efter två års arbete tagit fram ett åtgärdsprogram för vattenkraftens miljöåtgärder i Dalälven. Programmet sträcker sig över 15 år och består av närmare 45 åtgärder. Nu bjuds media in till en pressträff i Borlänge där åtgärderna presenteras.

Mjnf9hg5clfutp0rfuf9
Fnwbkdrf1ixt9mm3cuit

PÅMINNELSE Pressinbjudan Val 2018 - så här jobbar Länsstyrelsen, den regionala valmyndigheten

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2018 10:30 CEST

I september 2018 går Sverige till val i en tid då begreppet valpåverkan dyker upp allt oftare i den offentliga debatten. Hur rustar sig länsstyrelserna, de regionala valmyndigheterna, för att stå emot detta?

Xrn5ju0rapzq45dyzsxt
Fnwbkdrf1ixt9mm3cuit

Pressinbjudan: I sommar öppnar den restaurerade huvudbyggnaden på Gamla Staberg

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2018 07:00 CEST

I Staberg muras den gamla köksspisen upp, nya väggar rivs och den gamla planlösningen återställs. Till sommaren ska bergsmansgården välkomna besökare till 1700-talet. Falubor, skolklasser och turister ges tillträde till huvudbyggnaden, som blir ett levande museum över de rika bergsmännens liv i Falun.

Media no image
Cblwyrjbp4e4v2wfagvw

Bredbandsutvecklingen i Dalarna går framåt men mycket återstår

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2018 10:19 CEST

Idag släpps 2017 års bredbandskartläggning. Utbyggnadstakten i Dalarna är fortsatt bland den högsta i landet. Det sker dock ifrån låga nivåer. Skillnaden är stor mellan våra kommuner och vi har fortsatt stora utmaningar framför oss.

2017 var ett intensivt år avseende bredbandsutbyggnad i länet. Flera kommuner tog rejäla kliv framåt när det gäller möjligheterna för hushållen att skaffa en fiberanslutning. Här sticker Orsa och Leksand ut med en utökning på 17 respektive 18 procent i ökad fibertäckning. Även i Rättvik, Ludvika, Mora och Malung-Sälen har det hänt mycket det senaste året med ökningstakter på mellan 7 och 12 procent. Sammantaget hade Dalarna den fjärde högsta ökningstakten i landet, enligt kartläggningen.

– Samtidigt är utmaningarna stora, konstaterar regionala bredbandskoordinatorerna Joakim Holback och Anders Oksvold. I genomsnitt har 75 procent av fastigheterna i Dalarna möjlighet att skaffa fiber, något som kan jämföras med riksgenomsnittet på 87 procent. Av dalakommunerna är det bara Avesta och Borlänge som ligger över den nivån med sina 90 respektive 89 procent. Det betyder att ca 11 400 nya hushåll i Dalarna fått möjlighet till fiberanslutning under 2017. 

I Vansbro, Gagnef, Malung-Sälen och Älvdalen har knappt hälften av fastighetsägarna idag möjlighet att ansluta sig till ett fibernät, trots hög utbyggnadstakt. Här behövs det stora satsningar om man ska uppnå regeringens bredbandsmål. Det går inte att utesluta behov av ytterligare stödmedelssatsningar från samhällets sida. Tre av dessa kommuner identifierades av Landsbygdskommittén bland de 23 kommuner i landet där man på grund av stora demografiska och avståndsmässiga utmaningar, uttryckligen föreslår särskilda insatser för bland annat fiberutbyggnad.

Andel av hushållen som idag är anslutna
Kartläggningen studerar även hur många hushåll som redan är anslutna till en tjänst kapabel till minst 100 Mbit/s. 63 procent av hushållen i Dalarna hade en sådan uppkoppling den 1 oktober 2017. Det är en ökning på 8,27 procent jämfört med 2016 och innebär att Dalarna i detta avseende har den fjärde högsta ökningstakten i landet. Samtidigt ligger länet fortfarande en bra bit under riksgenomsnittet på 78,5 procent.

Framtiden
Trots den blandade bilden konstaterar Joakim Holback att Dalarnas nu gällande bredbandsmål bedöms vara uppnådda till år 2020.

– De pågående satsningarna på ortssammanbindande nät som delfinansieras av EU och regionala utvecklingsfonden fortsätter och bidrar till att möjliggöra fiber i nya områden. Samtidigt är det tydligt att vi behöver ytterligare fokus på de områden med störst utmaningar.

Under första halvåret 2018 behandlas en uppdatering av den regionala bredbandsstrategin, där länet bland annat föreslås ställa sig bakom den höjda ambitionsnivån i regeringens bredbandsstrategi. Det innebär bland annat att 95 procent av hushållen har tillgång till minst 100 Mbit/s år 2020 och att 98 procent har tillgång till 1 Gbit/s år 2025.

För mer information kontakta: 
Joakim Holback, regional bredbandskoordinator, 070 698 82 25 
Anders Oksvold, regional bredbandskoordinator, 070 698 16 22 

PTS kartläggning finns på www.statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på www.bredbandskartan.se.

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Idag släpps 2017 års bredbandskartläggning. Utbyggnadstakten i Dalarna är fortsatt bland den högsta i landet. Det sker dock ifrån låga nivåer. Skillnaden är stor mellan våra kommuner och vi har fortsatt stora utmaningar framför oss.

Läs vidare »
Mjnf9hg5clfutp0rfuf9

Pressinbjudan: Val 2018 - så här jobbar Länsstyrelsen, den regionala valmyndigheten

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2018 09:00 CEST

I september 2018 går Sverige till val i en tid då begreppet valpåverkan dyker upp allt oftare i den offentliga debatten. Hur rustar sig länsstyrelserna, de regionala valmyndigheterna, för att stå emot detta?

Yxu7psb3s73er6wub3yr
Cblwyrjbp4e4v2wfagvw

Påminnelse om pressinbjudan: Nystart för omarrondering i Dalarna – mindre områden och ökat samarbete ska stärka det lokala engagemanget

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2018 08:30 CEST

I år har regeringen för första gången gett både Länsstyrelsen i Dalarnas län, Skogsstyrelsen och Lantmäteriet uppdraget att verka för omarrondering i Dalarna. Nu presenterar myndigheterna ett nytt arbetssätt som innebär att omarrondering genomförs i mindre områden och arbetet utgår från markägarnas förutsättningar och behov.

Uogzorra9x7vvppuhqzy

Pressinbjudan: Nystart för omarrondering i Dalarna – mindre områden och ökat samarbete ska stärka det lokala engagemanget

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2018 09:15 CET

I år har regeringen för första gången gett både Länsstyrelsen i Dalarnas län, Skogsstyrelsen och Lantmäteriet uppdraget att verka för omarrondering i Dalarna. Nu presenterar myndigheterna ett nytt arbetssätt som innebär att omarrondering genomförs i mindre områden och arbetet utgår från markägarnas förutsättningar och behov.

Media no image
Cblwyrjbp4e4v2wfagvw

Pressinbjudan: Kommer E-handeln att stärka eller urholka Dalarnas tätorter och företag?

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 07:00 CET

Förra året omsatte e-handeln i Sverige 67 miljarder kronor. Det är en ökning med 16 procent från året innan och innebär att e-handeln utgör nästan 9 procent av den totala detaljhandeln. För att öka kunskapen om hur utvecklingen påverkar Dalarna bjuder Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) in till en konferens där landets främsta experter pratar om handelns framtid. Media är varmt välkomna att närvara.

Konferensen samlar bland andra företagare, förtroendevalda, personer bland leverantörer med anknytning till detaljhandeln, upphandlare, handelsanställdas förbund och studenter som studerar ekonomi på högskolan. Under dagen kommer vi att försöka ge svar på frågorna:

 • Har E-handeln bara fördelar för konsumenterna?
 • Stärker eller försvagar E-handeln centralorterna?
 • Skapar E-handeln fler företag och jobb i Dalarna och Sverige?
 • Tar E-handeln död på våra vanliga butiker inom 5-10 år?
 • Kan E-handeln styras genom politiska beslut?
 • Påverkar E-handeln lagen om offentlig upphandling (LOU) och på vilket sätt?

Medverkar under konferensen gör bland annat Rickard Johansson från HUI, Handelns utredningsinstitut, och Arne Andersson, E-handelsanalytiker och rådgivare på Postnord. Rickard är en av landets främsta E-handelssakkunniga, under dagen kommer han att ge en översikt över E-handelns utveckling inom handeln och distributionen. Arne är en av landets mest erfarna E-handelsanalytiker, han kommer att ge en bred bild av hur E-handeln globalt, nationellt och regionalt kan påverka företagsstruktur, jobb, handelsmönster och en region som Dalarna.

Tid: 20 mars kl. 9.30-15.00
Plats: Galaxen, Borlänge. Lokal Orion.
Anmälan: Anmäl om ni tänker närvara och om ni har några speciella önskemål om tider för intervjuer till daniel.faelt@lansstyrelsen.se.

För mer information kontakta:
Kerstin Angberg-Morgården, projektledare på Länsstyrelsen i Dalarnas län
E-post: kerstin.angberg.morgarden@lansstyrelsen.se
Telefon: 010 225 02 76

Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Förra året omsatte e-handeln i Sverige 67 miljarder kronor. Det är en ökning med 16 procent från året innan och innebär att e-handeln utgör nästan 9 procent av den totala detaljhandeln. För att öka kunskapen om hur utvecklingen påverkar Dalarna bjuder Upphandlingsdialog Dalarna in till en konferens där landets främsta experter pratar om handelns framtid. Media är varmt välkomna att närvara.

Läs vidare »
Trli6beyejpicziyh88e
Cblwyrjbp4e4v2wfagvw

Nybildat naturreservat har allt en skalbagge kan önska sig

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2018 13:47 CET

Rostbergets naturreservat ligger cirka 5 kilometer väster om Nås i Vansbro kommun. Området har sedan tidigare varit utpekat i det europeiska nätverket Natura 2000. Genom att bilda naturreservat stärks skyddet av området som är ett eldorado för skalbaggar.

Kontaktpersoner 30 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Länsstyrelsen Dalarna och Landshövding Ylva Thörn
 • lotta.larson@lansstyrelsen.se
 • 010-22 50 204
 • 0767-66 79 80

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • daniel.falt@lansstyrelsen.se
 • 0730 28 33 91

Om Länsstyrelsen i Dalarnas län

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Adress

 • Länsstyrelsen i Dalarnas län
 • Åsgatan 38
 • 791 84 Falun
 • Sverige