Gå direkt till innehåll

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering

Länsstyrelsens stab för coronahantering

076-146 30 52

Caroline Dickson

enhetschef enheten för vilt 010-2250345

Rusmira Perez Dervisic

Strateg Våld i nära relationer 010-225 04 30
Tobias Barle

Tobias Barle

Kommunikatör 010 225 03 02
Annika Varghans

Annika Varghans

Energi- och klimatstrateg 010-2250480
Frida Nises

Frida Nises

Handläggare Mänskliga rättigheter och folkhälsa 010-2250454
Kajsa Kilström

Kajsa Kilström

Kommunikatör 010-2250224

Ellinor Theorin

Rovdjurshandläggare 0102250467

Marie Edvall

Rovdjurshandläggare Naturvård 010-225 0262

Lennart Bratt

Handläggare naturskydd Naturskydd 010-2250323
Lotta Larson

Lotta Larson

Kommunikationschef Länsstyrelsen Dalarna och landshövdingens presskontakt 010-22 50 204
Daniel Fält

Daniel Fält

Kommunikationsstrateg 0730 28 33 91

Fredrik Lundin

Projektledare Förvaltning och skötsel av naturreservat 010-2250348

Jonas Nordström

Vilthandläggare Viltvård 010-2250485
Anki Alfredéen

Anki Alfredéen

Naturvårdshandläggare 010-225 03 12
Hannah Brandin

Hannah Brandin

Handläggare Naturvårdsfrågor 010-225 03 22

Joakim Holback

Kanslichef Bredbandsfrågor 010-225 04 36
Fredrik Enoksson

Fredrik Enoksson

Naturvårdshandläggare Naturskydd 010-22 50 325
Maria Saxe

Maria Saxe

Energi- och klimatstrateg Miljöeneheten 010-22 50 303
Kerstin Angberg-Morgården

Kerstin Angberg-Morgården

Energi- och klimatstrateg Miljöenheten 010-22 50 276

Kerstin Bergman

Jämsställdhetssamordnare Mänskliga rättigheter 010-225 04 25

Per Johansson

Funktionssamordnare Naturförvaltning +46102250341

Jemt Anna Eriksson

Funktionssamordnare Naturskydd +46102250327

Sten-Rune Lundin

Projektledare Enheten för landsbygd och tillväxt 010-22 50 380

Jakob Ebner

Projektledare Enheten för landsbygd och tillväxt 010-22 50 372

Lena Berg

Handläggare Naturvårdsenheten 010-2250316

Eva-Karin Ljunglund

Handläggare Krisberedskap 010-225 04 49
Marie Hammerin Söderström

Marie Hammerin Söderström

Enhetschef Rättsenheten Rättsfrågor 010-2250478
Björn Forsberg

Björn Forsberg

Chef Naturvårdsenheten 010-225 02 39
Lars-Håkan Jönsson

Lars-Håkan Jönsson

Enhetschef Samhällsbyggnadsfunktionen 010-22 50 443
Per-Erik Sandberg

Per-Erik Sandberg

Enhetschef Miljöenheten 010-22 503 02
Mikael Selander

Mikael Selander

Chef Landsbygd och Tillväxt Landsbygd och Tillväxt 010-22 50 388

Jonas Bergman

Chef för Viltfunktionen Naturvårdsenheten 010-22 503 17

Moa Långbergs

Kommunikatör 010-225 05 11
Anna Nylander

Anna Nylander

Kommunikatör Länsstyrelsen i Dalarna 010-2250494
Sanna Fernkvist Melin

Sanna Fernkvist Melin

Kommunikatör 010-2250103

Om Länsstyrelsen i Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
791 84 Falun
Sverige