Gå direkt till innehåll
Länsstyrelsernas gemensamma logotyp
Länsstyrelsernas gemensamma logotyp

Pressmeddelande -

Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 34: Fokus på tillsyn av sportevenemang

Länsstyrelsernas tillsyn bedrivs i en fortsatt hög omfattning och har nu fokuserat särskilt på större idrotts- och kulturevenemang med många deltagare. Trots att arrangörerna har möjliggjort för deltagarna att kunna hålla avstånd ser länsstyrelserna att publiken inte alltid följer anvisningarna. Detta kan innebära en ökad risk för smittspridning av covid-19 viruset. Det är en av punkterna i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn för vecka 34.

Säsongen för många olika typer av idrotts- och kulturevenemang kommer nu igång och länsstyrelserna ser att evenemangen också blir större med fler potentiella besökare. I tillsynen av de stora arenasporterna, som ishockey- och fotbollsmatcher noterar länsstyrelserna bland annat att publik på ståplatsläktare ställer sig tätt samman i stora sällskap, trots att arrangörerna har möjliggjort för deltagarna att kunna hålla avstånd. När favoritlaget gör mål finns det risk att publiken ställer sig upp, och blir stående, även på sittplatsläktaren. Andra identifierade riskområden är in- och utpassage samt kiosk- och toalettköer där trängsel lätt kan uppstå.

- Det är inte fritt fram än - Vi har en ökande smittspridning i samhället vilket gör att alla måste fortsätta att ta ansvar och följa rådande restriktioner. För att hålla viruset på avstånd från oss måste vi hålla avstånd till varandra, säger Anna Carlsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län, nationell samordnare för länsstyrelsernas pandemitillsyn.

  Länsstyrelserna ser att det finns ett fortsatt intresse från arrangörer att ha en dialog med länsstyrelserna i syfte att minska smittspridningen, vilket är positivt. Under veckan har länsstyrelserna noterat att föreningar som hyr in sig i kommunala idrottsanläggningar förbiser sitt eget ansvar för att deras aktiviteter genomförs på ett smittsäkert sätt och lägger istället ansvaret på kommunen. Länsstyrelserna koncentrerar nu tillsynen och informationskampanjer till olika former av sport- och fritidsaktiviteter som samlar många besökare. Detta för att informera om att det fortfarande finns många krav på verksamheter att vidta smittskyddsåtgärder enligt den tillfälliga covid-19-lagen, men även att även publik och besökare har ett ansvar att förhindra smittspridning.

  Ta del av den veckovisa nationella uppföljningen

  Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

  Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 34.

  Om uppdraget

  Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Taggar


  Om Länsstyrelsen
  Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

  Presskontakt

  Sanna Fernkvist Melin

  Sanna Fernkvist Melin

  Kommunikatör 010-2250103

  Relaterade nyheter

  Om Länsstyrelsen i Dalarna

  Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

  I vårt arbete ska vi, ofta i samarbete med andra, ta tillvara länets möjligheter, värna om befolkningens rättigheter och arbeta för att uppnå de nationella målen. Det är ett viktigt och många gånger svårt arbete där vår möjlighet till framgång ökar om vi kan arbeta utifrån en gemensam värdegrund. Vår värdegrund bygger på en samsyn kring våra mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande.

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Åsgatan 38
  791 84 Falun
  Sverige