Gå direkt till innehåll
2022 års stipendiater till Innovativt lärande

Pressmeddelande -

2022 års stipendiater till Innovativt lärande

Ett av Lärarstiftelsens största stipendier är Innovativt lärande. Det delas ut årligen i syfte att höja lärarkompetensen och det kollegiala lärandet. I år har följande personer fått stipendium för spännande projekt:

Karin Andréason och Maria Lauer på förskolan Grinden i Gnesta får 60 000 kr för ett språkfrämjande rörelseprojekt.

Philippe Longchamps, Anna Ekenstierna, Gwénaëlle Fröjd och Cecilia Svensson, alla på Stiftelsen BMSL, Bilingual Montessori School of Lund 84 000 kr för att utveckla undervisningsmetodik byggd på en kronologisk, historisk och evolutionär tidslinje

Margareta Karles och Eva Sundberg Olausson på Falkenbergs gymnasieskola har tilldelats 85 000 kr för ett projekt i vuxenutbildningen och gymnasiet och grundskolan som ska tillgängliggöra eleverna som resurser för varandra.

Inger Carlonberg, rektor på Solna kulturskola får tillsammans med Linda Rool och Kristoffer Jonsson på Parkskolan i Solna får 69 000 kr för att ta fram gemensamma pedagogiska skapandeprojekt. Det ska mynna ut som musikalsagor, filmberättelser och kreativa konceptramar där elever är medaktörer.

Christine Namdar får tillsammans med Sedat Yildirim och Olle Back-Träff på Internationella engelska skolan i Kista
75 000 kr för ett utvecklingsprojektet som syftar till att öka självkänsla, målmedvetenhet och handlingskraft hos elever på Järvafältet.

Ämnen

Kategorier


Lärarstiftelsen förvaltar Sveriges Allmänna Folkskollärarförenings tillgångar. 

Lärarstiftelsens uppgift är att förvalta tillgångarna, vårda konst, inventarier, arkiv och bibliotek och genom stipendier, bokprojekt, utställningar mm stödja aktiviteter som främjar läraryrkets utveckling och lärarnas deltagande i det offentliga samtalet om skolan. 

Ledstjärnan är att främja lärares deltagande i sin egen yrkesutveckling, vilket är en viktig del i yrkets professionalisering och för makten över yrket. Dessutom ska stiftelsen öka kunskapen om läraryrkets historiska utveckling samt om skolans historia. 

Presskontakt

Martina Mälarstedt

Martina Mälarstedt

Presskontakt Administratör Lärarstiftelsens kansli

Lärarstiftelsen förvaltar Sveriges Allmänna Folkskollärares tillgångar och stödjer projekt och aktiviteter som främjar läraryrkets utveckling.

Lärarstiftelsen förvaltar Sveriges Allmänna Folkskollärarförenings, SAFs, tillgångar. SAF bildades 1880 och stiftelsen bildades 1967, i samband med att SAF upplöstes.

Lärarstiftelsens uppgift är att förvalta tillgångarna, vårda konst, inventarier, arkiv och bibliotek och genom stipendier, bokprojekt, utställningar mm stödja aktiviteter som främjar läraryrkets utveckling och lärarnas deltagande i det offentliga samtalet om skolan. Ledstjärnan är att främja lärares deltagande i sin egen yrkesutveckling, vilket är en viktig del i yrkets professionalisering och för makten över yrket. Dessutom ska stiftelsen öka kunskapen om läraryrkets historiska utveckling samt om skolans historia.

Lärarstiftelsen tillgängliggör och gör känt föreningen SAFs mångskiftande arbete för att stärka läraryrket och reformeringen av skolväsendet.

Lärarstiftelsen
Box 12098
102 23 Stockholm
Sverige