Gå direkt till innehåll
Pulkabacken i Järva DiscGolfPark som Stockholms stad påstår ska bevaras när begravningsplatsen byggs ovanför och nedanför.
Pulkabacken i Järva DiscGolfPark som Stockholms stad påstår ska bevaras när begravningsplatsen byggs ovanför och nedanför.

Blogginlägg -

Staden planerar pulkabacke som attraktion på begravningsplats i Järva

Hysteri och hyckleri.

Varje snörik vinter återkommer klagomålen på störande barnfamiljer i Skogskyrkogården. Nu predikar oppositionsborgarrådet Dennis Wedin (M) hyfs och föreslår väktare och böter för att få bort pulkaåkarna (Aftonbladet 9 januari).

Något överraskande driver han en helt annan linje i Järva. Där skryter Stockholms stad med barnperspektiv och förespråkar en pulkabacke som attraktion mitt i den kommande begravningsplatsen!

Dennis Wedin var ansvarigt borgarråd 2019 när genomförandebeslutet baxades genom fullmäktige, med pulkabackar inklämda mellan begravningsöarna.

Det som staden ogillar på Skogskyrkogården uppmuntras alltså i Järva.

Konflikter, som efter 100 år råkat uppkomma på Skogskyrkogården, framkallas medvetet på Järvafältet.

Tas olika hänsyn i Enskede och Järva?

Bakgrund

Pulkabackar bevaras när "nyskapande" och "modern" begravningsplats byggs i tidigare park

  • Just nu byggs etapp 1 av Järva begravningsplats kring Granholmstoppen på Järvafältet.
  • Planområdet är den prisbelönta allmänna parken och idrottsarenan Järva DiscGolfPark vars södersluttningar varit mycket populära pulkabackar. Etapp 1 byggs i halva parken. Nästa etapp kan påbörjas om tio år och ta resten av parken i anspråk.
  • Projektet har blivit 30 procent dyrare än beslutat, och därför måste kommunfullmäktige ta ställning till ett reviderat genomförandebeslut i början av 2024. Kostnaden för 2700 kistgravar närmar sig en halv miljard.
  • Grundtanken med det vinnande arkitektförslaget ”Öarna” är att blanda begravning med friluftsliv och rekreation.

Citat är ur detaljplaneärendet:

"Barnkonsekvenser
Tidigare enkäter till förskolor och skolor i stadsdelarna kring Järva friområde har visat att de ofta besöker friområdet. Granholmstoppen är en av de mest populära målpunkterna. Bland annat används toppen för pulkaåkning. Barnaktiviteterna kan fortsätta även sedan begravningsplatsen anlagts, och även för barnen blir toppen mer tillgänglig med det nya väg- och stigsystemet."

Citat är ur genomförandeärendet:

"Barnperspektivet är viktigt i detta projekt eftersom den nya begravningsplatsen syftar till att ytterligare tillgängliggöra området. Att ersätta eller tillskapa ytor som kan fungera både för lek, rekreation och för pedagogik är ett delmål i sig. Dessa platser kan vara belägna mellan och utanför begravningsöarna."

Citat Q&A på stadens webb:

Fråga: Hur tar man hänsyn till hur barnen använder platsen?
Svar: Bland annat finns pulkabackar, möjligheter till skidåkning, grillplatser och skolexkursioner kvar i området.

Citat Dennis Wedin, debattartikel 2020:

"Det som gör platsen levande i dag – att kunna promenera med hunden, åka skidor, grilla och jogga – blir fortsatt centralt."

Detalj från gestaltningsprogrammet

En ”Kälkbacke” är planerad mellan begravningsmurarna i (Det är 100-tals meter större avstånd mellan backe och gravar på Skogskyrkogården)

Pulka bland gravar
Stockholms kyrkogårdsförvaltning föreslår pulka mellan gravar i Järva.

Kerstin Weigl i Aftonbladet 2016 om pulkor i Järva DiscGolfPark

"friluftslivet ska pågå runt grav­arna på den nya viloplats ni sannolikt aldrig hört talas om"

Inslag i SVT 2021 om stadens respektlöshet i Järva:

Björn Erdal från Låt Parken Leva och Svante Borg från kyrkogårdsförvaltningen

Dennis Wedin (M) till Aftonbladet, januari 2024:

Dennis Wedin predikar hyfs och respekt

Ämnen

Regioner

Kontakter

Sundos Khadim

Sundos Khadim

Presskontakt Talesperson 076-267 39 36
Annika Ilic

Annika Ilic

Presskontakt Talesperson 076-199 74 20

Relaterat innehåll

Bevara unika Järva DiscGolfPark för liv och lek - Flytta den planerade begravningsplatsen till en värdig plats på Järva.

Lokalt förankrat tvärpolitiskt nätverk för integration och hållbar utveckling.

Låt parken leva
Spånga kyrkväg 578
163 62 Spånga
Sverige