Gå direkt till innehåll
Klimataktivister står upp mot Stockholms stads förstörelse av Järva DiscGolfPark, och kräver att Stockholms politiska ledning stoppar begravningsbygget som påbörjats utan nödvändiga tillstånd.
Klimataktivister står upp mot Stockholms stads förstörelse av Järva DiscGolfPark, och kräver att Stockholms politiska ledning stoppar begravningsbygget som påbörjats utan nödvändiga tillstånd.

Pressmeddelande -

Klimataktivister kräver stopp för olovlig förstörelse av järvapark

Under en gemensam protest i Järva DiscGolfPark fredagen den 4 mars krävde Låt Parken Leva och Fridays for Future ett omedelbart stopp för stadens begravningsbygge som pågått i över ett år utan de tillstånd som lagen kräver.

Demonstranterna vände sig mot förstörelsen av den prisbelönta parken och mot Stockholms stads försök att gröntvätta projektet. Kyrkogårdsförvaltningen påstår att de "bevarar platsens värden" och "utvecklar ett naturområde". Förvaltningen romantiserar begravningsplatsens reningsdammar och kallar dem "våtmark" som ska binda koldioxid, utan att nämna de 2500 träd som avverkades för ge plats för dammarna. "Staden ljuger" stod det på ett plakat.

Efter protestmötet undertecknade deltagarna en skrivelse till stadsbyggnadsnämndens ordförande Joakim Larsson (M). De menar att bygget i parken är ett uppenbart brott mot Plan- och bygglagen eftersom det saknar startbesked, och de begär att det stoppas omedelbart. 

Arrangörerna vill ha ett personligt svar och ett personligt möte med Joakim Larsson – inget standardsvar från en borgarrådssekreterare.

Skrivelsen i sin helhet:


Se till att Stockholms stad följer Sveriges lag på Järvafältet

Till stadsbyggnadsborgarråd Joakim Larsson
Kopia till stadsbyggnadsnämndens övriga ledamöter

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked. För att få ett startbesked ska byggherren visa att åtgärden kan antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter. Detta enligt Plan- och bygglagen, PBL.

Efter att in i det längsta ha förnekat behovet, sökte kyrkogårdsförvaltningen bygglov i februari 2021 för att "anordna begravningsplatser och genomföra markåtgärder" i Järva DiscGolfPark. Bygglovet beviljades i april, två månader senare. Med ett villkor: ”Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och startbesked lämnats, därutöver måste det även ha gått 4 veckor från att lovbeslutet kungjorts”.

Allt enligt lagens krav.

Men kyrkogårdsförvaltningen bryr sig inte utan har "anordnat begravningsplatser och genomfört markåtgärder" i över ett år nu utan startbesked!

Och stadsbyggnadskontorets tillsyn har inte heller brytt sig. De borde för länge sedan kallat kyrkogårdsförvaltningen till ett tekniskt samråd där byggherren, för att få sitt startbesked, måste visa att kraven i plan- och bygglagen uppfylls.

Lagen ställer hårda krav på tekniska egenskaper som bärförmåga, stadga och beständighet. Den gamla tippen är inte stabil vilket redan lett till att NCC fått byta ut rör som tryckts sönder. Bygget kan bli ytterligare 100-tals miljoner dyrare och ändå inte bli bra. Det är sådant som staden kunnat undvika om man följt lagen.

Vi begär att allt byggarbete i Järva DiscGolfPark stoppas så länge det inte uppfyller kraven i PBL och villkoren i bygglovsbeslutet.

Antaget vid vår gemensamma demonstration och skolstrejk,

Järva 4 mars 2022

Eila Erdal, Tensta 
Låt Parken Leva

Claudia Kvarnborg, Tensta
Fridays for Future

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Låt parken leva är ett nätverk med talespersoner från alla stadsdelar runt Järvafältet som sprider kunskap och samlar opinion mot begravningsplatsförslaget "Öarna" i Järva DiscGolfPark. Nätverket bildades inför Järvaveckan 2018 och genomför bland annat en trädadoptionskampanj i parken. 

Målet är att rädda parken genom att få politikerna att flytta begravningsplatsen till en alternativ plats i närheten. Låt parken leva har tagit fram förslaget "Fred" på lämplig mark mellan Järva DiscGolfPark och Hästa gård. "Fred" är en värdig, vacker och tillgänglig begravningsplats till skillnad från kyrkogårdsförvaltningens "Öarna".

Nätverket arbetar för dialog och för att ansvariga politiker ska komma till Tensta, sätta sig in i planerna de beslutat om, och jämföra alternativen.

Kontakter

Sundos Khadim

Sundos Khadim

Presskontakt Talesperson 076-267 39 36
Annika Ilic

Annika Ilic

Presskontakt Talesperson 076-199 74 20

Relaterat innehåll

Bevara unika Järva DiscGolfPark för liv och lek - Flytta den planerade begravningsplatsen till en värdig plats på Järva.

Lokalt förankrat tvärpolitiskt nätverk för integration och hållbar utveckling.

Låt parken leva

Spånga kyrkväg 578
163 62 Spånga
Sverige