Pressmeddelande -

Lesjöfors framgång i Lettland på internationell konferens

Lesjöfors i Lettland var en av programpunkterna på konferensen Transbaltica 2015 i Liepaja. Girts Ancevskis fick möjligheten att berätta historien bakom företagets framgångar i Baltikum.

Den 5 juni hölls den internationella konferensen Transbaltica 2015 i Liepaja, Lettland, för representanter för transport- och energibranscher i de baltiska länderna, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Konferensens syfte vara att introducera Liepaja som en dynamisk industriort med många aktiviteter och därmed en bra knytpunkt för ett logistikcenter.

Ett unikt sätt att utveckla affären

Girts Ancevskis, styrelseledamot för Lesjöfors i Lettland, var en av huvudtalarna på konferensen. Han berättade om hur Lesjöfors etablerade verksamhet i landet för tolv år sedan och om hur man sedan dess utvecklat affären till att bli den ledande fjäderleverantören i regionen.

- Lesjöfors företagskultur som kombinerar det globala med den lokala närvaron, är unik. Jag berättade även om de synergier vi uppnår inom koncernen genom utbyte av kompetens och erfarenheter, vilket i längden tillför värden till produkterna, säger Girts Ancevskis.

Välkänt varumärke

Ett konkret resultat av medverkan i konferensen var att en av de ledande tidningarna i landet vill publicera ett reportage om Lesjöfors verksamhet. En bidragande viktig komponent i framgångarna som växt fram under relativt kort tid är de effektiva marknadsaktiviteter som initierats av företagets vd Ingars Jaunzems. De målinriktade affärsstrategierna har tillsammans varit mycket framgångsrika.

- Att få en inbjudan till att vara en av huvudtalarna på en prestigefylld konferens som Transbaltica 2015 är ett tecken på att Lesjöfors är ett välkänt och respekterat varumärke i Lettland. Vi har spelat våra kort väl och branschfolk är intresserade av hur vi gått tillväga. Vi tar alla tillfällen vi kan för att berätta historien bakom våra högkvalitativa produkter, säger Girts Ancevskis.  

Ämnen

  • Infrastruktur, kommunikation

Kategorier

  • banddetaljer
  • gasfjädrar

Regioner

  • Västra Götaland

Lesjöfors är en ledande fjädertillverkare med internationellt välkända kunder. Produkterna efterfrågas på många marknader, i vitt skilda branscher. Sortimentet av fjädrar och stansade banddetaljer har en unik räckvidd, där ett av marknadens största utbud av standardfjädrar kombineras med högteknologiska, kundanpassade lösningar. Tillverkning och säljkontor finns i flera europeiska länder och Kina.

Lesjöfors is one of the leading spring suppliers with internationally well knowned clients. The products are demanded in many markets, in diverse industries. The range of springs, stampings and pressings have a unique range, where one of the biggest selection of standard springs are combined with high-tech, customized solutions.
Lesjöfors has both manufacturing and sales offices in several European countries and China.

Kontakter

Erik Kolsrud Aas

Marknadschef för Lesjöfors industridivision, VD Lesjøfors AS Norge marknad, försäljning + 47 22 90 57 01

Relaterat innehåll