Pressmeddelande -

Ständig rörelse ger tillväxt och förutsättningar för den bästa servicen

Lesjöfors fortsätter att växa och nådde under 2014 en fakturering på cirka 1,7 miljarder kronor. Det placerar Lesjöfors bland de större fjäderföretagen i världen. Koncernchef Kjell-Arne Lindbäck berättar om koncernens framgångsfaktorer.

Förvärv breddar fjädersortimentet

Med effekt från den 1 januari 2015 förvärvades Sandviks fjäderverksamhet i USA och Mexiko. Med förvärvet har vi grundlagt förutsättningarna för en fortsatt expansion även på dessa marknader. Vår målsättning är att växa och etablera verksamhet på marknader som är av intresse för både befintliga och nya kunder. Vi har under en tid fått önskemål från våra befintliga kunder att etablera oss i NAFTA-området och nu finns vi alltså där.

Med förvärvet i Amerika breddar vi också produktportföljen, vilket gör att vi nu som företagsgrupp kan erbjuda marknadens bredaste produktutbud inom fjäderområdet. Vi kan serva våra kunder med nära nog alla behov inom fjäderområdet. Dessutom har vi möjlighet att erbjuda attraktiva konkurrenskraftiga produktlösningar för produkter som kräver relativt högt innehåll av manuellt arbete tack vare produktion i ett flertal lågkostnadsländer.

Strategiska investeringar höjer effektiviteten

Lesjöfors fortsätter att investera i effektivare teknik i alla våra bolag och vi har under året gjort betydande investeringar som innebär ytterligare ökad effektivitet och ökad produktkvalitet. Vi söker ständigt förbättringsmöjligheter och investeringar är en viktig del i vår strategi att ligga i framkant av utvecklingen inom fjäderområdet. Mycket handlar också om människor och via vårt breda nätverk av tekniker deltar vi framgångsrikt i utvecklingsarbeten för att ge våra kunder de bästa produktlösningarna, både funktionellt och ekonomiskt. Vi har oräkneliga exempel på lyckade kundsamarbeten som gett mycket stora besparingar och bättre produktlösningar.

Kvalificerade medarbetare med stort engagemang

För oss i Lesjöfors är det inte tomma ord att medarbetarna är vår viktigaste tillgång; det är deras kompetens och engagemang som skapar förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete med våra kunder. Genom ett genuint lagarbete har vi skapat stabila förutsättningar för framtiden. Vårt företag genomsyras på alla nivåer av grundprincipen att alltid ha kunden i fokus. Den service kunden får av våra högkvalificerade medarbetare bygger på personligt engagemang utifrån kundens unika situation. Ett starkt företag ger också trygghet för våra kunder. Med det som grund klarar vi att investera och utveckla vidare.

Lokalt ansvar ger snabba beslut

Decentralisering är också en mycket viktig komponent i vår strategi. Det ger förutsättningar för snabba beslut. Våra lokala medarbetare kan ta ställning, fatta beslut och ta ansvar. Korta beslutsvägar är viktigt för alla typer av frågor. Det är en framgångsfaktor som vi aldrig kommer att ge avkall på. Den person som våra kunder samtalar med har snabb access till beslut och det ska vi bygga vidare på.

Vi är stolta för det positiva samarbetet med våra kunder och kommer att ge allt vi kan för att bli ännu bättre. Synpunkter på produkter och bemötande är mycket viktiga för att vi ska kunna ge bästa möjliga service.

Ämnen

  • Verkstadsindustri

Kategorier

  • fjädrar
  • banddetaljer
  • gasfjädrar

Regioner

  • Västra Götaland

Lesjöfors är en ledande fjädertillverkare med internationellt välkända kunder. Produkterna efterfrågas på många marknader, i vitt skilda branscher. Sortimentet av fjädrar och stansade banddetaljer har en unik räckvidd, där ett av marknadens största utbud av standardfjädrar kombineras med högteknologiska, kundanpassade lösningar. Tillverkning och säljkontor finns i flera europeiska länder och Kina.

Kontakter

Erik Kolsrud Aas

Marknadschef för Lesjöfors industridivision, VD Lesjøfors AS Norge marknad, försäljning + 47 22 90 57 01

Kjell-Arne Lindbäck

Verkställande direktör VD +46 70 574 99 94

Relaterat innehåll