Skip to main content

Nyheter Visa alla 6 träffar

Islam - En religionsvetenskaplig introduktion

Islam - En religionsvetenskaplig introduktion

Nyheter   •   Aug 12, 2015 14:03 CEST

Boken beskriver islam och muslimsk kultur i all sin mångfald. Här ges en rik historisk bakgrund till islams uppkomst och framväxt liksom en inblick i nutida islamtolkningar och praktiker. Likheter och skillnader mellan sunnitiska och shiitiska traditioner uppmärksammas genom hela boken.

Historieundervisningens byggstenar - grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik

Historieundervisningens byggstenar - grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik

Nyheter   •   Jan 13, 2014 16:35 CET

Historieundervisningens byggstenar är en grundläggande bok i historiedidaktik. Boken rymmer en mängd konkreta exempel på hur eleverna tillsammans med läraren kan lära sig historia på ett spännande, kreativt och kritiskt sätt. Alla exempel grundas i en tydlig didaktisk teori som visar hur eleverna kan uppfylla läroplanernas, kurs- och ämnesplanernas krav.

Kursstart VUX hösten 2013

Kursstart VUX hösten 2013

Nyheter   •   Maj 31, 2013 10:59 CEST

Kurslitteratur för vuxenutbildning

Slavar, kungar och byråkrater – så tänker historiker

Slavar, kungar och byråkrater – så tänker historiker

Nyheter   •   Aug 20, 2012 13:36 CEST

I Slavar, kungar och byråkrater – så tänker historiker visar Torsten Thurén hur olika författare resonerar, argumenterar och polemiserar kring historiska ämnen. I boken diskuteras sakfrågor, språkfrågor och värdefrågor som belyser hur olika författare skildrar historiska personer, händelser och skeenden.