Gå direkt till innehåll
Hög tid att avskaffa elprisområdena

Pressmeddelande -

Hög tid att avskaffa elprisområdena

Aldrig tidigare har skånska elkunder fått betala så mycket för sin el under en sommar som just nu. Prisrallyt i södra Sverige beror på att det är underhållsstopp i kärnkraftsreaktorerna Ringhals 3 och Oskarshamn 3 samtidigt som Svenska kraftnät begränsat överföringen av el från norra till södra Sverige. I det läget kopplas det skånska elnätet till kontinenten, vilket ger högre priser.

– Vi har en situation där elkunder i södra Sverige ibland betalar ungefär tre gånger så mycket för sin el som elkunder i norr. Jag tror att de flesta håller med om att det finns något djupt orättvist i att priset för en och samma vara ska variera så mycket inom ett land, säger Louise Eklund (L), regionråd och förste vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Södra Sverige har länge varit hårt drabbat av effekt- och kapacitetsbristen. Elkonsumtionen i Skåne är ungefär fyra gånger större än den regionala elproduktionen och Svenska Kraftnät har stora problem att leverera den mängd el som behövs. Sedan Ringhals 1 och 2 stängdes ner har Sydsveriges elsystem blivit allt mer osäkert. Värst är läget i Skåne med både bristande elnät och högst elpriser i landet.

–Elkrisen drabbar den skånska ekonomin hårt. Vi har redan sett hur stora företag som Pågen, Lindab, Ecolean och Polykemi tvingats avstå från satsningar i miljardklassen för att de har nekats uppkoppling på elnätet. Det är mycket allvarligt. Enligt beräkningar kan så många som 19 000 arbetstillfällen vara hotade på grund av elkrisen, säger Louise Eklund (L).

De fyra svenska elprisområdena bildades i november 2011. Elområdena skulle öka incitamenten att investera i stamnätet och förbättra tillgången på el i Skåne. Men så har inte skett. I praktiken har indelningen i stället blivit en straffskatt för sydsvenska elkonsumenter. Samtidigt har regeringen fortsatt att avveckla den planerbara elproduktionen (kärnkraft) i Sydsverige, vilket försvårat situationen ytterligare.

– Energipolitiken har varit ett av Löfven-regeringens största misslyckanden. Sverige behöver en ny regering som med kraft kan agera för att trygga en stabil elförsörjning i Skåne och att minska orättvisan i elpriser mellan landets olika delar. Bland mycket annat är det hög tid att avskaffa indelningen i fyra olika elprisområden, säger Louise Eklund (L).

För mer information och kommentarer:
Louise Eklund (L)
Regionråd i Region Skåne
Louise.Eklund@liberalerna.se
0702-31 43 19

Ämnen

Regioner


Vi är skåningens liberala röst som står upp för människors frihet. Vi tror på en skola som ger alla elever en chans att växa och utvecklas, där kunskap står i fokus. Satsningar på välfärd skapas bäst genom en växande ekonomi och därför behöver de välståndsbildande krafterna stå i centrum. Därför behöver skatten på arbete sänkas och utbildning löna sig bättre.

Kontakter

Gisela Nilsson

Presskontakt Kanslichef Liberalerna Skåne 0705-390054
Henny Tillberg

Henny Tillberg

Presskontakt Politisk sekreterare +46 768-609702

Vi är skåningens liberala röst som står upp för människor frihet.

Vi är skåningens liberala röst som står upp för människors frihet. Vi tror på en skola som ger alla elever en chans att växa och utvecklas, där kunskap står i fokus. Satsningar på välfärd skapas bäst genom en växande ekonomi och därför behöver de välståndsbildande krafterna stå i centrum. Därför behöver skatten på arbete sänkas och utbildning löna sig bättre.

Liberalerna Skåne