Gå direkt till innehåll
Louise Eklund (L), Regionråd för Liberalerna i Region Skåne
Louise Eklund (L), Regionråd för Liberalerna i Region Skåne

Pressmeddelande -

Louise Eklund (L): Äntligen prioriterar regeringen Skånes elnät

I den budget som presenterades under onsdagsmorgonen får Länsstyrelsen i Skåne i uppdrag att kartlägga, analysera och redovisa kapacitetsbristen och effektbehovet på lokal och regional nivå. Regeringen avser även att ge Energimarknadsinspektionen i uppdrag att föreslå lösningar på kapacitetsbristen i elnätet vad gäller Sveriges tillväxtregioner.

- Ett mycket välkomnat beslut för Skånes del. Ska vi kunna möta framtidens behov så som grön omställning och elektrifiering samtidigt som Skåne växer som tillväxtregion är en stabil tillgång till el av allra största vikt. För att Skåne ska kunna utvecklas och växa som region bör kapacitetsbristen fortsatt vara en prioritering för regeringen, säger Louise Eklund (L), regionråd för Liberalerna i Region Skåne.

I höstbudgeten för 2020, som presenterades under onsdagsmorgonen, anser regeringen att elnäten behöver utvecklas och användas effektivt eftersom att takt samhällets behov av el ökar. Liberalerna i Skåne har gång på gång uppmärksammat kapacitetsbristen på elnäten i Skåne och vilka konsekvenser det har får Skåne som tillväxtregion men även att attraktionen att starta företag minskar i Skåne om inte elen finns tillgänglig.

-  Idag deltar jag i ett riksdagsseminarium om kapacitetsbristen på elnätet tillsammans med skånska kollegor. Från Region Skånes håll kommer vi att fortsätta att lyfta Skånes behov i vår dialog med Riksdag och Regering, avslutar Louise Eklund (L).

För mer information kontakta:
Elma Huskic

Politisk Sekreterare (L)
0724671570

elma.huskic@liberalerna.se

Ämnen

Regioner


Vi är skåningens liberala röst som står upp för människors frihet. Vi tror på en skola som ger alla elever en chans att växa och utvecklas, där kunskap står i fokus. Satsningar på välfärd skapas bäst genom en växande ekonomi och därför behöver de välståndsbildande krafterna stå i centrum. Därför behöver skatten på arbete sänkas och utbildning löna sig bättre.

Kontakter

Gisela Nilsson

Presskontakt Kanslichef Liberalerna Skåne 0705-390054
Henny Tillberg

Henny Tillberg

Presskontakt Politisk sekreterare +46 768-609702

Vi är skåningens liberala röst som står upp för människor frihet.

Vi är skåningens liberala röst som står upp för människors frihet. Vi tror på en skola som ger alla elever en chans att växa och utvecklas, där kunskap står i fokus. Satsningar på välfärd skapas bäst genom en växande ekonomi och därför behöver de välståndsbildande krafterna stå i centrum. Därför behöver skatten på arbete sänkas och utbildning löna sig bättre.

Liberalerna Skåne