Gå direkt till innehåll

Kategorier: lif

The joint Nordic innovative pharmaceutical industry comment the implementation of EU HTA Regulation.

Joint Statement from the Nordic Pharmaceutical Industry on the implementation of EU HTA Regulation

The upcoming meeting in Stockholm "From Theory to Practice: Implementing the EU Health Technology Assessment Regulation" is an important event leading up to the implementation in 2025. The joint Nordic innovative pharmaceutical industry call for a constructive dialogue with the national authorities during the implementation process to ensure that patients have faster access to new innovations.

20 maj är kliniska prövningens dag. Karolina Antonov beskriver vilka åtgärder LIF vill se för att Sverige ska vara attratktivt för framtida läkemedelsprövningar.

Så kan Sverige bli mer attraktivt för företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar efter coronapandemin

​Den pågående coronapandemin visar på behovet av att snabbt kunna starta test av nya läkemedel och vacciner. Pandemin innebär samtidigt att andra pågående kliniska läkemedelsprövningar mer eller mindre avstannat. LIFs nya handlingsplan för fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar innehåller förslag som behöver genomföras när sjukvården kan återgå till en mer normal verksamhet.

Regelverk och förutsättningar för explorativ behandling vid covid-19, en genomgång av Dag Larsson.

"Behandling av covid-19 – vi behöver både snabbhet och säkerhet"

​Det finns förväntningar på att sjukvården ska prova allt i form av läkemedel i behandling av patienter svårt sjuka i covid-19. Men utan vetenskapligt förhållningssätt kan det medföra stora risker för patienten och till inkonklusiva besked för forskarsamhället. Vi behöver både snabbhet och säkerhet, det regulatoriska systemet öppnar olika vägar, skriver Dag Larsson, sakkunnig på LIF i en översikt.

Visa mer

Branschföreningen för forskande läkemedelsföretag

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 90 företag som medlemmar.

Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Sveavägen 63
11892 Stockholm