Gå direkt till innehåll
Det har varit många diskussioner och överläggningar i styrelsen innan det första tilldelningsbeslutet togs.
Det har varit många diskussioner och överläggningar i styrelsen innan det första tilldelningsbeslutet togs.

Pressmeddelande -

Leif Blomkvist Forskningsstiftelse satsar på evidensbaserad stadsutveckling, medborgardialog och hur plasten i havet tas om hand

Det var i början av året som Liljewall arkitekter sjösatte Leif Blomkvist Forskningsstiftelse. En helt ny stiftelse med syfte att främja en hållbar och demokratisk samhällsutveckling genom att stödja, stimulera och belöna utbildning och forskning. Nu står det klart vilka projekt som får medel efter första ansökningsperioden.

Vårens, och därmed stiftelsens första, ansökningsperiod gick ut 30 april 2017. Vid ansökningstidens utgång hade stiftelsen fått in 15 kvalificerade ansökningar. Efter genomläsningar, sammanställningar, analyser och gemensam slutlig bedömning enades styrelsen om att, utifrån de uppsatta kriterierna, tilldela medel till tre projekt.

Utvalda projekt: 

”Evidensbaserad stadsutveckling – mot bättre vetande”. 
Joakim Forsemalm, fil dr, docent i etnologi, fil kand kulturgeografi, Radar arkitektur och planering tillsammans med fil dr i pedagogik och fil kand i psykologi Magnus Johansson, Malmö högskola. Projektet beräknas genomföras under hösten 2017 och under första kvartalet 2018. Ansökt och beviljade medel: 256 000 kronor.

”Projekt Arkilog – arkitektfirmor och medborgardialog”.
Karl Persson de Fine Licht, statsvetare, fil dr vid RISE/Chalmers och Stefan Molnar, doktorand Teknikens ekonomi och organisation inom samhällsbyggnad vid Chalmers tekniska högskola. Projektet bygger på samverkan med ett eller flera utvalda projekt inom Liljewall och kommer att startas under november 2017, för att färdigställas under våren 2018. Ansökt och beviljade medel: 250 000 kronor.

”Hur plasten som hittas i våra hav kan omvandlas och återanvändas inom arkitektur”.
Emily-Claire Nordang och Erik Hadin, arkitektstudenter vid Chalmers tekniska högskola (CTH). Projektet är del i en masterexamen vid CTH arkitektur och beräknas genomföras under hösten 2017. Ansökt och beviljade medel: 15 000 kronor. 

Andra ansökningsperioden 2017 är öppen för sökande 
Anslagssökning sker löpande och beslut om aktuella forskningsprojekt tillkännages två gånger om året. Ansökningstiden för årets andra ansökningsperiod går ut 16 oktober 2017.

Stiftelsens huvudinriktning är inom områdena konstnärlig gestaltning, arkitektur och stadsbyggnad med fokus på hållbarhetsaspekter. Under 2017 ges särskild prioritet till ansökningar som bidrar med kunskap inom social hållbarhet. 

Styrelsen
Stiftelsens ordförande är Leif Blomkvist och styrelseledamöter är ass. Professor Nina Ryd, Chalmers Tekniska Högskola, arkitekt SAR/MSA Lissie Rossing, arkitekt, partner och ordförande i Liljewall arkitekter AB och Niclas Sundgren, marknadschef Division Building Ramböll.

Information om stiftelsen, styrelsen och hur man söker anslag:
www.liljewall.se/lbfstiftelse och www.lbfstiftelse.se

Kontakt: Leif Blomkvist, 0705-46 26 76, lebl@liljewall.se eller leif@lbfstiftelse.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Liljewall arkitekter är ett av Sveriges ledande arkitektkontor med drygt 200 arkitekter och ingenjörer i Göteborg, Stockholm, Malmö och Buenos Aires. Projekten vi åtar oss inkluderar alla sorters byggnader och byggd miljö från idé till förvaltning. Våra spetskompetenser inom BIM, hållbarhet, tillgänglighet, lås & säkerhet, ljusdesign och visualisering fungerar som ett utmärkt stöd i vårt arbete.

För oss är det självklart att du förväntar dig ett personligt bemötande, ett heltäckande yrkeskunnande inom arkitektur, samhällsbyggnad och säkra leveranser. Eftersom vi anser att ett lyckat slutresultat bygger på ett nära och engagerat samarbete med dig som kund jobbar vi alltid i skräddarsydda projektteam med den kompetens som just ditt projekt behöver. Tillsammans skapar vi lustfylld arkitektur som ger ditt projekt konkurrenskraft.

Med viljan att främja en hållbar och demokratisk samhällsutveckling instiftade Liljewall arkitekter Leif Blomkvist Forskningsstiftelse i början av 2017.


Liljewall.se

Presskontakt

Leif Blomkvist

Leif Blomkvist

Stadsbyggnadsstrateg 0705-46 26 76

Relaterat innehåll

Arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.

Liljewall är ett mångfacetterat företag med många styrkor och kompetenser. Våra drygt 250 medarbetare i Göteborg, Stockholm och Malmö ägnar varje dag åt att göra livet lite smidigare, roligare och vackrare. Det gör vi genom att vara ett kreativt, coachande och hållbart arkitektkontor, där vi utvecklas och har roligt tillsammans. Vi skapar arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.