Gå direkt till innehåll
Alexander Ståhle, Tekn. Dr Stadsbyggnad, VD Spacescape
Alexander Ståhle, Tekn. Dr Stadsbyggnad, VD Spacescape

Pressmeddelande -

Ny forskningsrapport: Public Space Making – Searching for Best Practice from Planning to Management

Nu släpper stadsforskaren Alexander Ståhle, genom Leif Blomkvist Forskningsstiftelse inom Liljewall, sin senaste forskningsrapport ”Public Space Making – Searching for Best Practice from Planning to Management”. Studien undersöker vilka modeller som använts för värdering och finansiering av offentliga platser genom att studera de bästa exemplen runt om i världen.

Alexander Ståhle, Tekn. Dr Stadsbyggnad vid KTH och VD för Spacescape tilldelades under 2018 medel från LBF-stiftelse för sin studie kring Public Space Making. Projektet har genomförts i samarbete med experter på offentliga rum och urban finansiering med UN Habitat Urban Economy and Finance Branch.

Syftet med studien var att utreda vilka som är de bästa offentliga rummen, hur de skapades och planerades, och vem som betalade – och att utifrån dessa insikter komma med rekommendationer om vilka modeller som skapar bäst långsiktig hållbarhet.

London, Barcelona, New York, Paris, San Fransisco, Tokyo och Stockholm inventerades närmare och analyserades i dialog med lokala aktörer. Studien har genomförts genom översyn av tidigare forskning inom orådet, en serie av workshops och flertalet djupintervjuer med kommunanställda, forskare samt stads- och fastighetsutvecklare i de olika städerna.

Nu ett år senare har resultaten sammanställts.

- En slutsats jag gjort efter detta projekt, är vikten av att bjuda in det privata, dock under en stark offentlig styrning och att våga pröva nya samverkansmodeller.

Gemensamt för många av de lyckade offentliga rummen är att man lyckats omvandla något som varit eftersatt till att bli något som sätter staden på kartan och som blir en ny välbesökt mötesplats. Många av dessa platser har skapats genom ett nära samarbete mellan det offentliga och det privata där nivån och kraven på det offentliga rummet har varit väldigt hög, säger Alexander Ståhle.

Alla de platser och modeller som analyserats, samt ytterligare slutsatser finns att läsa om i forskningsrapporten ”Public Space Making – Searching for Best Practice från Planning to Management” som finns att ladda ned på LBF-stiftelse.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Med viljan att främja en hållbar och demokratisk samhällsutveckling instiftade Liljewall arkitekter Leif Blomkvist Forskningsstiftelse i början av 2017.

Liljewall är ett av Sveriges ledande arkitektkontor med drygt 220 arkitekter och ingenjörer i Göteborg, Stockholm, Malmö och Buenos Aires. Projekten vi åtar oss inkluderar alla sorters byggnader och byggd miljö från idé till förvaltning. Våra spetskompetenser inom BIM, hållbarhet, träbyggnad, tillgänglighet, ljusdesign och visualisering fungerar som ett utmärkt stöd i vårt arbete.

För oss är det självklart att du förväntar dig ett personligt bemötande, ett heltäckande yrkeskunnande inom arkitektur, samhällsbyggnad och säkra leveranser. Eftersom vi anser att ett lyckat slutresultat bygger på ett nära och engagerat samarbete med dig som kund jobbar vi alltid i skräddarsydda projektteam med den kompetens som just ditt projekt behöver. Tillsammans skapar vi lustfylld arkitektur som ger ditt projekt konkurrenskraft.


Liljewall.se / lbfstiftelse.se

Kontakter

Leif Blomkvist

Leif Blomkvist

Stadsbyggnadsstrateg 0705-46 26 76

Relaterat innehåll

Arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.

Liljewall är ett mångfacetterat företag med många styrkor och kompetenser. Våra drygt 240 medarbetare i Göteborg, Stockholm och Malmö ägnar varje dag åt att göra livet lite smidigare, roligare och vackrare. Det gör vi genom att vara ett kreativt, coachande och hållbart arkitektkontor, där vi utvecklas och har roligt tillsammans. Vi skapar arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.