Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Linde energi investerar i länets största solpark

Nu står det klart att Lindesberg och Torphyttan blir platsen för Örebro läns största markförlagda solpark. En långsiktig satsning och hållbar investering av Linde energi, som invigs till sommaren 2020.

- Solel är idag en konkurrenskraftig källa för elproduktion. Vi har länge tittat på att investera i en solpark och 2020 sätter vi äntligen spaden i marken, säger en glad Jens Isemo, vd på Linde energi, efter att Linde energis styrelse godkänt investeringen.

- Det här är ett viktigt steg i vår hållbarhetsresa, där vi arbetar långsiktigt och medvetet med att öka vår produktion av förnybar el. Dessutom är det ett steg i helt rätt riktning för att vi ska kunna fortsätta bidra till att bygga ett Bergslagen för framtiden och nå vårt nationella mål om ett fossilfritt Sverige, fortsätter Isemo.

Solparken, som går under arbetsnamnet ”Lindesbergs Solpark”, har belönats med 20 procent investeringsstöd från Länsstyrelsen i Örebro län. Den kommer att vara belägen invid riksväg 50 i höjd med Torphyttan och täcka en markyta på knappt en hektar, vilket ungefär motsvarar ytan av en fotbollsplan.

När solparken tas i drift till sommaren 2020 räknar Linde energi med att den kan producera
500 000 kilowattimmar el per år. Det räcker för att förse 100 typhushåll med hushållsel varje år.

”Lindesbergs Solpark” i korthet:
Byggstart: våren 2020
Invigning: sommaren 2020
Maximal eleffekt: 500 kW
Bedömd årlig elproduktion: 500 MWh (=500 000 kWh)
Markyta: 0,8 hektar
Bedömd livslängd: 30 år
Bedömd investering: cirka 4 miljoner kronor
Investeringsstöd: 20 procent

Ämnen

Kategorier

Regioner


Linde energi erbjuder energi för ljus, kraft och värme till Bergslagen. Med hållbara lösningar och personlig närvaro ger vi våra kunder den bästa servicen. Vi ägs av Lindesbergs kommun och är närmare 50 medarbetare. För oss är säkerhet, miljö och nöjda kunder det allra viktigaste. Och att ständigt utvecklas. 

Linde energi producerar förnybar el med sol- och vattenkraft. Vi levererar fjärrvärme, som till största delen består av spillvärme – energi som annars går förlorad – från lokala företag. Vi levererar även fjärrkyla och processånga till lokala företag och offentliga verksamheter samt erbjuder andra tjänster som lösningar för egen solelproduktion och laddning för elbilar.

Presskontakt

Fredrik Klingvall (50% föräldraledig)

Fredrik Klingvall (50% föräldraledig)

Presskontakt Kommunikationsanvarig Kommunikation 0790604744

Relaterat innehåll

Linde energi. Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Linde energi erbjuder energi för ljus, kraft och värme till Bergslagen. Med hållbara lösningar och personlig närvaro ger vi våra kunder den bästa servicen. Vi ägs av Lindesbergs kommun och är närmare 50 medarbetare.

Som energiproducent har vi ett större ansvar än att enbart leverera el och värme till bostäder, företag och samhällsfunktioner. Det handlar om hur vi hanterar vår produktion och vilka värderingar som styr oss framåt. Därför är vi stolta över att all vår el är 100 % förnybar.

Idag har vi fem egna vattenkraftverk och Örebro läns största markförlagda solpark. Vi satsar på ny teknik och smarta initiativ för att ständigt minska vår klimatpåverkan. På så vis skapar vi hållbara lösningar för att alla ska kunna leva, jobba och utvecklas i Bergslagen. Idag och imorgon.

Linde Energi AB
Skrinnargatan 6
71134 Lindesberg
Sverige