Gå direkt till innehåll
LINK arkitektur har utformat Brinkskolan i Täby; ett exempel på hur en genomtänkt, fysisk miljö kan bidra till en tryggare skolvardag. Foto: Hundven-Clements Photography
LINK arkitektur har utformat Brinkskolan i Täby; ett exempel på hur en genomtänkt, fysisk miljö kan bidra till en tryggare skolvardag. Foto: Hundven-Clements Photography

Nyhet -

LINK arkitektur i upprop för världens bästa skolbygge

De kommande tio åren behöver tusen nya skolor byggas i Sverige. Hur ska vi agera för att rätt förvalta den skatteinvestering detta kommer att innebära? LINK arkitektur är en av parterna bakom det kunskapsöverskridande uppropet Opinion Bygga Skola som samlar landets ledande skolbyggare för att bidra till visionen om världens bästa skolbygge.

Syftet med uppropet är att starta en dialog kring den fysiska miljöns betydelse och vikten av samverkan mellan alla aktörer. Initiativtagarna uppmanar till att arbeta snabbt, börja dela kunskap och prioritera rätt samt framför allt – investera rätt.

- Det finns mycket kompetens i Sverige kring att planera, bygga och driva skola. Här behöver vi samarbeta, dela kunskap och utvecklas tillsammans. Vi behöver ha fokus på skolbyggande de kommande tio åren för att klara av uppgiften och vi behöver starta nu. Jag är mycket glad att LINK arkitektur är med i vårt initiativ, säger Magnus Anclair, projektledare för Opinion Bygga Skola.

Initiativtagarna bjuder in till dialog med skolsverige under Almedalsveckan 2018 för att diskutera hur visionen om världens bästa skola kan förverkligas. Man vill sätta frågan på agendan och lyfta vikten av planering redan i tidigt skede. Skolan är en av kommunernas viktigaste resurser för ett socialt hållbart samhällsbyggande, sett ur ett barnrätts-, demokrati-, och folkhälsoperspektiv.

- Vi måste ställa oss frågan vad en skola kan och ska vara, var den ska ligga och hur den kan samnyttjas. Vi hoppas att diskussionerna i Almedalen ska leda till konkreta förslag på hur vi kan tillvarata chansen att bygga bra lärandemiljöer som också bidrar till samhällsbyggandet i stort, säger Camilla Starkenberg, arkitekt på LINK arkitektur.

LINK arkitektur arbetar med skolor och lärandemiljöer i Sverige men också i Norge, där kontoret är ett av de ledande inom sektorn. Flera av de senare årens uppdrag har präglats av nära samarbeten mellan arkitekt och kommun redan i tidigt skede, då man sett potentialen hos skolbyggnaden för samhället som helhet. LINK arkitektur arbetar aktivt med just social hållbarhet, bland annat genom ett långtgående samarbete med Tryggare Sverige, där trygghetsaspekter i skolan står högt på agendan.

Opinion Bygga Skola
Bakom initiativet står också C.F. Møller Architects, Sweco architects, White Arkitekter, Tengbom, Origo arkitekter, Codesign, Liljewall arkitekter, Cedervall arkitekter, NIRAS Arkitekter, Skanska, NCC, Wästbygg, Living Your Brand, Skolhusgruppen och Forum Bygga Skola.

Hur skapar vi tusen bra skolor på tio år? 
Välkommen att diskutera med oss under Almedalsveckan!
2:a juli, 14.30-16.30 vid Hansaplatsen, tält C

Kontaktperson

Camilla Starkenberg, akitekt SAR/MSA
camilla.starkenberg@linkarkitektur.se, +46 10 479 99 25

Relaterade länkar

Ämnen

Presskontakt

Sandra Antonsson

Sandra Antonsson

Presskontakt Kommunikationsansvarig +46 70 669 77 74

Relaterat innehåll

Vi skapar rum för bättre liv

LINK Arkitektur är ett av de fem största arkitektföretagen i Skandinavien. Våra 500 medarbetare är lokaliserade på 15 orter i Skandinavien och vi har en unik spetskompetens som spänner över arkitekturens alla områden – från omfattande stadsutvecklingsprojekt till produktdesign. Med hållbarhet väl förankrat i vårt DNA och med hög innovationstakt ska arkitekturen utgöra premisserna för vad en bra plats ska vara – idag och imorgon. Vi kallar det hållbar samhällsarkitektur.

LINK Arkitektur
Virkesvägen 2
12030 Stockholm
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum