Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Dilemman i barnuppfostran

Slå eller inte slå sina barn? I de flesta länder är svaret givet; man får aga sina barn i uppfostrande syfte. Men när idéer om barns rättigheter vinner terräng krockar olika synsätt och dilemman uppstår.

”Vi har hört att man inte ska slå sina barn, men hur gör man då?” Den frågan, i olika former, mötte Sofia Johnson Frankenberg upprepade gånger i hennes doktorandprojekt i Tanzania. Hon studerade samspelet i familjer mellan barn och föräldrar. Hennes studier har resulterat i en avhandling i psykologi vid Linköpings universitet.

Synen på barnuppfostran är auktoritär i Tanzania och, precis som i de flesta av världens länder anses det nödvändigt att aga barnen för att disciplinera dem. Samtidigt är Tanzania en av undertecknarna av barnkonventionen och både organisationer och institutioner arbetar för att sprida kunskap om den.

Det skapar dilemman för föräldrar, som ser att barnets rätt står i motsats till föräldrarnas auktoritet.

- I Tanzania kan det vara svårt att hålla koll på barnen, säger Sofia Johnson Frankenberg, som gjorde sin fältstudie i byar i södra Tanzania och utanför Dar es Salaam. Tillgången på organiserad barnomsorg är mycket begränsad. Barnen finns med när de vuxna arbetar. Bostäderna ligger tätt och barnen springer fritt mellan husen.

Syskon har en viktig roll, visar hon, i att vägleda och kontrollera sina småsyskon. De bidrar mycket i omsorg och fostran av sina syskon, framför allt genom praktiskt deltagande i vardagsmiljön.

Som helhet behövs mer fokus på familjen, istället för bara på det enskilda barnet, i diskussionen om barns rättigheter, säger Sofia Johnson Frankenberg. Hon konstaterar också att den här sortens studier är ovanliga i utvecklingsländer, till skillnad från västvärlden.

- Det råder en global obalans vad gäller vilka barn som blir synliga i barnstudier, därför behövs mer forskning om barn och familjer i Afrika, avslutar hon.

Sofia Johnson Frankenberg disputerade den 4 maj. Avhandlingen heter Caregiving dilemmas: Ideology and Social Interaction in Tanzanian Family Life, och kan laddas ner i fulltext.

Kontakt: 0702-578794, sofia.johnson.frankenberg@liu.se

Ämnen


I nyhetsbrevet "Forskning och samhälle - nyheter från Linköpings universitet" får du ta del av det senaste inom forskning och samverkan vid Linköpings universitet. Vi berättar om nya upptäckter, hur forskning kommer till nytta och hur samverkan bidrar till att kunskap sprids. Prenumerera här!

Kontakter

Anders Törneholm

Anders Törneholm

Presskontakt Forskningskommunikatör Teknik och naturvetenskap 013-28 68 39
Karin Söderlund Leifler

Karin Söderlund Leifler

Presskontakt Forskningskommunikatör Medicin och naturvetenskap 013-28 13 95
Jonas Roslund

Jonas Roslund

Presskontakt Forskningskommunikatör Samhällsv., humaniora och utbildningsv. 013 28 28 00
Anna-Karin Thorstensson

Anna-Karin Thorstensson

Presskontakt Enhetschef Allmänna mediaförfrågningar 013-281302

Välkommen till Linköpings universitet (LiU)!

Universitetet bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle, bland annat inom material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder Linköpings universitet, LiU, ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer.

Universitetet har 35 900 studenter och 4 300 medarbetare vid fyra campus som tillsammans söker svar på samtidens komplexa frågor. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen.

Linköpings universitet (LiU)
581 83 Linköping