Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Färre diabetiker får svåra komplikationer

Åke Hjelm ake.hjelm@liu.se Tel: 013-281395 Mobil: 013-281395 Fax: 013-282825 Det kan vara möjligt att undvika svåra komplikationer av diabetes. En studie vid Linköpings universitet visar att både njurskador och synhotande ögonskador hos patienter som haft diabetes under lång tid numera blivit betydligt mindre vanligt. Den avgörande faktorn är en god blodsockerbalans. Studien är den första där man kunnat följa en hel och oselekterad grupp patienter från insjuknandet och flera decennier framåt. Den redovisas nu i en avhandling av Maria Nordwall, doktorand i pediatrik och överläkare vid barn- och ungdomskliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. 269 patienter i Linköpingsregionen, som mellan 1961 och 1985 insjuknat i diabetes före 15 års ålder och behandlats i vanlig rutinsjukvård, har kunnat följas fram till slutet av 1990-talet. Bortfallet har varit under tio procent. Resultaten visar att förekomsten av svåra njurskador minskat för de patienter som insjuknat efter 1965. Av dem drabbades endast en tiondel av sådana skador, jämfört med en tredjedel av dem som fick sin diagnos i början av 1960-talet. På liknande sätt har förekomsten av svåra ögonskador minskat från att ha drabbat hälften av patienterna till en fjärdedel av dem som insjuknat efter 1971. Skillnaden antas ligga i att en mer intensiv behandling införts redan från barndomen och möjliggjort en bättre blodsockerkontroll. - Med motion, rätt kost och insulinbehandling, med moderna hjälpmedel och stöd av ett diabetesteam kan patienten hantera en god egenvård av sin sjukdom, säger Maria Nordwall. Avhandlingen heter Long term complications in juvenile diabetes mellitus. Disputationen äger rum onsdag 24 maj 2006 kl 9.00 i sal K1, Kåkenhus, Linköpings universitet campus Norrköping. Opponent är professor Knud Borch-Johnsen, Steno diabetes center, Danmark. Maria Nordwall 011-392135, 073-0976925, maria.nordwall@zeta.telenordia.se Referenslänk: http://www.diva-portal.org/liu/theses/abstract.xsql?dbid=6377

Ämnen


I nyhetsbrevet "Forskning och samhälle - nyheter från Linköpings universitet" får du ta del av det senaste inom forskning och samverkan vid Linköpings universitet. Vi berättar om nya upptäckter, hur forskning kommer till nytta och hur samverkan bidrar till att kunskap sprids. Prenumerera här!

Kontakter

Anders Törneholm

Anders Törneholm

Presskontakt Forskningskommunikatör Teknik och naturvetenskap 013-28 68 39
Karin Söderlund Leifler

Karin Söderlund Leifler

Presskontakt Forskningskommunikatör Medicin och naturvetenskap 013-28 13 95
Jonas Roslund

Jonas Roslund

Presskontakt Forskningskommunikatör Samhällsv., humaniora och utbildningsv. 013 28 28 00
Anna-Karin Thorstensson

Anna-Karin Thorstensson

Presskontakt Enhetschef Allmänna mediaförfrågningar 013-281302

Välkommen till Linköpings universitet (LiU)!

Universitetet bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle, bland annat inom material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder Linköpings universitet, LiU, ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer.

Universitetet har 35 900 studenter och 4 300 medarbetare vid fyra campus som tillsammans söker svar på samtidens komplexa frågor. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen.

Linköpings universitet (LiU)
581 83 Linköping