Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fuktig skogsmark minskar utsläpp av växthusgaser

Dåligt dikade skogsområden fungerar som sänkor för växthusgaser, medan såväl odikade som väl dikade områden tycks vara källor för växthusgaser. Karin von Arnold, som disputerat vid Tema vatten, Linköpings universitet, har undersökt utsläppen av växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas i dåligt dikade skogsområden, dvs. områden där skogsdikning genomförts men grundvattennivån är relativt hög. Just dessa områden tar upp mer växthusgaser än vad de släpper ifrån sig, visar hon, medan det motsatta förhållandet råder för både väl dikade och helt odikade skogsområden. - Medan andras studier visar att väl dikade skogar spär på växthusgaserna, trots att trädens tillväxt där är snabbare, visar mina studier att de igensumpade dikade skogsmarkerna är nettosänkor för växthusgaser. Om vi vill motverka växthuseffekten bör vi därför låta de dikade skogsmarkerna sumpa igen, säger hon. Idag kan bara en mindre del av den dikade skogsmarken, ca 20 procent, klassas som dåligt dikad. Större delen är väl dikad, dvs. relativt torr. Denna andel borde alltså bli mindre om syftet är att motverka utsläpp av växthusgaser. Karin von Arnold har mätt utsläppen av tre växthusgaser, förutom koldioxid också metan och lustgas, i flera fuktiga skogsområden. Bland hennes fynd finns också ett tydligt samband mellan förhållandet mellan kol och kväve i markens organiska material ( C/N-kvoten) och lustgasutsläpp. Det innebär att man skulle kunna använda förekomsten av kväve i marken för att förutsäga och beräkna lustgasutsläpp. Sveriges dikade skogsmark, inkluderat den skogsråvara som används, står för en ansenlig del av de totala koldioxidutsläppen i Sverige, upp till ca 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Det kan jämföras med förbränningen av fossila bränslen, som ger runt 50 miljoner ton koldioxid i utsläpp årligen i Sverige. Karin von Arnolds arbete ingår i ett större forskningsprojekt, Lustra: Land use strategies for reducing net greenhouse gas emissions, som finansieras av miljöforskningsstiftelsen Mistra. Avhandlingen heter "Forests and greenhouse gases. Fluxes of CO2, CH4 and N20 from drained forests on organic soils". Karin von Arnold, kaarn@tema.liu.se, nås på 070-2366 190. Anika Agebjörn anika@info.liu.se Tel: 013 - 28 13 34 Fax: 013 - 28 28 25

Ämnen


I nyhetsbrevet "Forskning och samhälle - nyheter från Linköpings universitet" får du ta del av det senaste inom forskning och samverkan vid Linköpings universitet. Vi berättar om nya upptäckter, hur forskning kommer till nytta och hur samverkan bidrar till att kunskap sprids. Prenumerera här!

Kontakter

Anders Törneholm

Anders Törneholm

Presskontakt Forskningskommunikatör Teknik och naturvetenskap 013-28 68 39
Karin Söderlund Leifler

Karin Söderlund Leifler

Presskontakt Forskningskommunikatör Medicin och naturvetenskap 013-28 13 95
Jonas Roslund

Jonas Roslund

Presskontakt Forskningskommunikatör Samhällsv., humaniora och utbildningsv. 013 28 28 00
Anna-Karin Thorstensson

Anna-Karin Thorstensson

Presskontakt Enhetschef Allmänna mediaförfrågningar 013-281302

Välkommen till Linköpings universitet (LiU)!

Universitetet bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle, bland annat inom material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder Linköpings universitet, LiU, ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer.

Universitetet har 35 900 studenter och 4 300 medarbetare vid fyra campus som tillsammans söker svar på samtidens komplexa frågor. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen.

Linköpings universitet (LiU)
581 83 Linköping