Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Landets första professur i möbelkultur

Den 22 maj installeras landets förste professor i möbelkultur vid Linköpings universitet. Det är Johan Knutsson, intendent vid Nordiska museet som blir den förste innehavaren av byggmästare John Mattson donationsprofessur i möbelkultur vid Linköpings universitet och Nordiska museet.

Professuren är knuten till Carl Malmsten – Furniture Studies på Lidingö som är en del av Linköpings universitet. Här ges utbildningar i möbeldesign, möbelsnickeri, möbeltapetsering och möbelkonservering. Utbildningar som syftar till att ge studenterna såväl teknisk som konstnärlig kompetens med hantverk och form i centrum.

Som ämne för en professur är möbelkultur nytt. Det omfattar mer än konstvetenskap, mer än hantverkshistoria och står snarast för ett tvärvetenskapligt synsätt med möbler och möbelhantverk som minsta gemensamma nämnare. I begreppet ryms tillverkningsteknik, materialförståelse och funktion men också alla de värderingar som styr vår uppfattning om vad en möbel kan vara – estetiskt, socialt och symboliskt. Perspektivet är historiskt men alltid relaterat till vår egen tid.

I anslutning till inrättandet av professuren har universitetet och Nordiska museet också kommit överens om ett fördjupat samarbete kring utbildning och forskning. Avtalet ger bl a studenterna en unik tillgång museets stora föremålssamlingar och tillgång till museets expertis och vidare en möjlighet att via museet och dess kanaler sprida och exponera den forskning och kunskap som utvecklas vid Carl Malmsten – Furniture Studies.

- Det här är en samverkan som startar i Malmstensutbildningarnas konkreta behov och där tillgången till museets expertis och föremål är en väsentlig förstärkning av utbildningsmiljön som helhet, säger universitetets rektor Mille Millnert. Men jag är också övertygad om att när vi får tid att utveckla vårt samarbete så finns det många fler områden där universitetet och museet kan driva en ömsesidigt berikande samverkan.

- Kopplingen universitet och museum finns redan tidigare på Nordiska museet genom den Hallwylska professuren, som inrättades 1918 och vars innehavare är professor också vid Stockholms universitet, säger Christina Mattsson, styresman för Nordiska museet.

- Det har möjliggjort undervisning och handledning med utgångspunkt i museets samlingar och verkat utvecklande inte bara på universitetsforskningen på det kulturhistoriska området utan också på kunskapsuppbyggnaden inom museet. Det faller sig därför naturligt att den nya professuren i möbelkultur får en minst lika viktig roll. På museet finns ett mycket stort kulturhistoriskt möbelbestånd som har förnyats i takt med att utvecklingen av formgivning och möbelkultur utvecklats och förändrats.

Johan Knutsson har en bred museibakgrund, han har varit verksam vid Skoklosters slott, Vasamuseet och Kulturen i Lund. De senaste 20 åren har han verkat vid Nordiska museet med ansvar för folkkonst, folkliga möbler, allmogeinredningar och slöjd. Han har varvat utåtriktat arbete med perioder av forskning, senast med en djupdykning i det förra sekelskiftets möbel- och inredningsideal. 2001 disputerade han i konstvetenskap vid Stockholms universitet och sedan 2009 har han varit gästprofessor vid Carl Malmsten – Furniture Studies, Linköpings universitet.

Johan Knutsson nås på 013-282366, e-post: johan.knutsson@liu.se

Mer information: Per Larsson, kanslichef Tekniska fakulteten Linköpings universitet, 013-281102, per.larsson@liu.se

Ämnen


I nyhetsbrevet "Forskning och samhälle - nyheter från Linköpings universitet" får du ta del av det senaste inom forskning och samverkan vid Linköpings universitet. Vi berättar om nya upptäckter, hur forskning kommer till nytta och hur samverkan bidrar till att kunskap sprids. Prenumerera här!

Kontakter

Anders Törneholm

Anders Törneholm

Presskontakt Forskningskommunikatör Teknik och naturvetenskap 013-28 68 39
Karin Söderlund Leifler

Karin Söderlund Leifler

Presskontakt Forskningskommunikatör Medicin och naturvetenskap 013-28 13 95
Jonas Roslund

Jonas Roslund

Presskontakt Forskningskommunikatör Samhällsv., humaniora och utbildningsv. 013 28 28 00
Anna-Karin Thorstensson

Anna-Karin Thorstensson

Presskontakt Enhetschef Allmänna mediaförfrågningar 013-281302

Välkommen till Linköpings universitet (LiU)!

Universitetet bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle, bland annat inom material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder Linköpings universitet, LiU, ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer.

Universitetet har 35 900 studenter och 4 300 medarbetare vid fyra campus som tillsammans söker svar på samtidens komplexa frågor. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen.

Linköpings universitet (LiU)
581 83 Linköping