Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Naturen tar upp mindre växthusgaser än beräknat

Sjöar, dammar och vattendrag ger ifrån sig mer av växthusgasen metan än tidigare känt. Den sänka för växthusgaser som naturmiljöer, till exempel skog, representerar kan därför vara minst 25 procent lägre än vad man räknat med.

Det är slutsatsen i en artikel i tidskriften Science med David Bastviken, Tema Vatten, Linköpings universitet, som huvudförfattare. Bland de fem författarna finns också Lars Tranvik, limnologi, Uppsala universitet och Patrick M. Crill, geologiska vetenskaper, Stockholms universitet.

Att växthuseffekten ökar beror på mänskligt orsakade utsläpp av växthusgaser. Stora beskogade naturområden fungerar som sänkor, dvs. de binder växthusgaser och förbättrar därmed den för klimatet så avgörande växthusgasbalansen. Vattenmiljöernas roll i dessa områden har dock varit oklar.

Metanutsläpp från sjöar och vattendrag är naturliga och har alltid ägt rum. De utgör alltså inget miljöhot, men deras gasutsläpp är svåra att beräkna och har varit dåligt kända.

- Ett litet kontinuerligt utsläpp sker hela tiden från ytan, förklarar David Bastviken, men betydligt större utsläpp kommer plötsligt, med oregelbundna mellanrum, när metan bubblar upp från bottnarna till atmosfären i stora mängder på bara några sekunder. Detta är väldigt svårt att mäta på ett bra sätt.

David Bastviken och hans kollegor har sammanställt metanflödet från 474 sötvattensystem, baserat på både egna och andras mätningar. De har också använt den senast rapporterade totala sötvattenytan på jorden. Utifrån dessa data beräknar de att utsläppen av metan från världens sötvatten motsvarar 25 procent av den koldioxid som naturen på jordens landområden binder. Detta hänger samman med att metan ger en mycket starkare växthuseffekt per molekyl än koldioxid. Det här innebär att den växthusgassänka som skogar och andra landekosystem utgör är betydligt mindre än vad vi hittills trott.

- Och det kan vara ännu värre, säger David Bastviken. På grund av svårigheterna att mäta bubbelflöden och även sötvattenmiljöernas globala yta har vi antagligen underskattat utsläppen.

Att lita på naturliga sänkor för att kompensera för människans utsläpp är vanskligt innan vi har god kunskap om växthusgasflöden från alla delar av våra landskap, inklusive vattenmiljöerna, är hans slutsats.

- Vi måste vara oerhört rädda om skogar och övriga naturliga kolsänkor, eftersom vi globalt sett redan förstört många av dem genom bland annat skogsskövling, säger han. Men vi ska inte hoppas för mycket på att de kan kompensera för de utsläpp från fossila bränslen som vi människor orsakar.

David Bastviken nås på mobiltelefon 0734-144970, e-post david.bastviken@liu.se

Lars Tranvik nås på 0733-225830, e-post lars.tranvik@ebc.uu.se

 

 

Ämnen

Kontakter

Anders Törneholm

Anders Törneholm

Presskontakt Forskningskommunikatör Teknik och naturvetenskap 013-28 68 39
Karin Söderlund Leifler

Karin Söderlund Leifler

Presskontakt Forskningskommunikatör Medicin och naturvetenskap 013-28 13 95
Jonas Roslund

Jonas Roslund

Presskontakt Forskningskommunikatör Samhällsv., humaniora och utbildningsv. 013 28 28 00
Anna-Karin Thorstensson

Anna-Karin Thorstensson

Presskontakt Enhetschef Allmänna mediaförfrågningar 013-281302

Välkommen till Linköpings universitet (LiU)!

Universitetet bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle, bland annat inom material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder Linköpings universitet, LiU, ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer.

Universitetet har 40 400 studenter och 4 500 medarbetare vid fyra campus som tillsammans söker svar på samtidens komplexa frågor. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen.

Linköpings universitet (LiU)

581 83 Linköping