Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stress drabbar för tidigt födda

Åke Hjelm ake.hjelm@liu.se Tel: 013-281395 Mobil: 013-281395 Fax: 013-282825 För tidigt födda spädbarn upplever mer stress och smärta än friska nyfödda. Men varje barn reagerar på sitt eget sätt och därför bör vården på neonatalavdelningarna i högre grad fokuseras på individen, visar en unik studie vid Linköpings universitet. Det är första gången forskare har lyckats att vid upprepade tillfällen mäta halten av stresshormonet kortisol vid låga nivåer och i små mängder saliv från för tidigt födda barn. Tack vare det har man fått ett objektivt mått på deras stressreaktioner under tiden i neonatal intensivvård. Resultaten visar på stora individuella skillnader hos dessa barn, som för inte så länge sedan betraktades som en homogen grupp utan förmåga att uppleva vare sig stress eller smärta. - I stället för att ha fixa tider för exempelvis blöjbyten måste vi vara flexibla och låta våra rutiner utgå från varje enskilt barns behov, säger Evalotte Mörelius, barnsjuksköterska som inom kort lägger fram resultaten i sin doktorsavhandling. Under de senaste 20 åren har dödligheten och sjukligheten bland prematura barn sjunkit kraftigt. Förutom de rent medicinska framstegen har man börjat inse vikten av kroppskontakt mellan barnet och mamman eller pappan, så kallad känguruvård. Avhandlingen visar att även föräldrarna mår bra av sådan kontakt. För varje gång mamma och barn träffades hud mot hud minskade mammornas stress och deras kontroll över situationen ökade. Två delstudier genomfördes i öppenvården. Hos spädbarn i psykosocialt utsatta familjer minskade stressen när familjerna fick professionellt stöd. Vid vaccination av tre månader gamla barn visade det sig att barnens stressnivå mätt i kortisolhalt steg. Stressen dämpades när barnen fick en sockerlösning i munnen samtidigt som de sög på en napp. Handledaren Nina Nelson, överläkare och docent i pediatrik, betonar vikten av en kritisk inställning till rådande rutiner i den kliniska vardagen. - Jag tror och hoppas att den nya kunskapen kommer att förfina vårt sätt att behandla och bemöta spädbarn och deras föräldrar inom den neonatala intensivvården, i barnpsykiatriskt relationsstöd och kanske även på barnavårdscentralerna, säger Nina Nelson. Avhandlingen Stress in infants and parents – studies of salivary cortisol, behaviour and psychometric measures läggs fram vid disputation fredag 12 maj 2006 kl 9.00 i Berzeliussalen, Campus US, Linköping. Opponent är professor Uwe Ewald, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala. Evalotte Mörelius 013-221378, 070-6234110, evalotte.morelius@lio.se Nina Nelson 013-221328, 0702-981328, nina.nelson@lio.se Referenslänk: http://www.bibl.liu.se/liupubl/disp/disp2006/med943s.pdf

Ämnen


I nyhetsbrevet "Forskning och samhälle - nyheter från Linköpings universitet" får du ta del av det senaste inom forskning och samverkan vid Linköpings universitet. Vi berättar om nya upptäckter, hur forskning kommer till nytta och hur samverkan bidrar till att kunskap sprids. Prenumerera här!

Presskontakt

Anders Törneholm

Anders Törneholm

Presskontakt Forskningskommunikatör Teknik 013-28 68 39
Karin Söderlund Leifler

Karin Söderlund Leifler

Presskontakt Forskningskommunikatör Medicin och naturvetenskap. 013-28 13 95
Annica Hesser

Annica Hesser

Presskontakt Kommunikatör Samhällsvetenskap, humaniora och utbildningsvetenskap 013-28 40 56
Anna-Karin Thorstensson

Anna-Karin Thorstensson

Presskontakt Enhetschef Forskningskommunikation och press 013-281302

Välkommen till Linköpings universitet (LiU)!

Universitetet bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle, bland annat inom material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder Linköpings universitet, LiU, ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer.

Universitetet har 35 900 studenter och 4 300 medarbetare vid fyra campus som tillsammans söker svar på samtidens komplexa frågor. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen.

Linköpings universitet (LiU)
581 83 Linköping
Besök våra andra nyhetsrum