Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stress kan bidra till barndiabetes

Presskontakt Åke Hjelm akehj@info.liu.se Tel: 013-281395 Mobil: Fax: 013-282825 Stress och svåra livshändelser i familjen kan bidra till att utveckla diabetes hos barn. Samband mellan sådan psykisk påfrestning och diabetesrelaterad autoimmunitet påvisas i studier vid Linköpings universitet. 17 000 barn födda mellan 1997–99 och deras föräldrar har deltagit i studierna. I blodprov från barnen har forskarna letat efter två typer av antikroppar som förekommer vid förstadier till typ 1-diabetes. Samtidigt har föräldrarna svarat på formulär med frågor om familjens livssituation. Provtagningen och enkäten har genomförts vid tre tillfällen: födelsen, 1 år och 2½ år. 250 barnavårdscentraler i sydöstra Sverige har varit inblandade. Resultaten, som nu läggs fram i en doktorsavhandling i pediatrik av utvecklingspsykologen Anneli Sepa, visar ett säkerställt samband mellan en påbörjad autoimmun process hos barnen och hög grad av stress hos föräldrarna. Skilsmässa och våld mot mamman innebar en trefaldigad risk hos de 2½-åriga barnen. Den vanligaste stressfaktorn är dock mer vardagliga ting som sömnproblem och missnöje med föräldrarollen. — Våra studier stödjer hypotesen att stress hos familjen ger upphov till stress hos barnen, vilket i sin tur leder till ökad belastning på de betaceller som reglerar insulinutsöndringen, säger Anneli Sepa. Tidigare tillbakablickande studier har pekat på flera bakgrundsfaktorer till barndiabetes. Dit hör föräldrarnas socioekonomiska status, härkomst och ålder, infektioner hos barnen, kejsarsnitt och neonatal intensivvård. Stress kan vara den gemensamma nämnaren som utlöser autoimmunitet hos barnen. De barn som ingår i undersökningen har ännu inte testats genetiskt för typ 1-diabetes. Ett 20-tal har utvecklat sjukdomen men deras data är ännu inte analyserade. Studien är en del av det omfattande forskningsprojektet ABIS (Alla barn i sydöstra Sverige) som leds av Johnny Ludvigsson, professor i pediatrik vid Linköpings universitet. Anneli Sepa 013-228933, 070-3901919, annse@imk.liu.se Johnny Ludvigsson 013-221333, johnny.ludvigsson@lio.se Referenslänk: http://www.bibl.liu.se/liupubl/disp/disp2004/med838s.pdf

Ämnen

Kontakter

Anders Törneholm

Anders Törneholm

Presskontakt Forskningskommunikatör Teknik och naturvetenskap 013-28 68 39
Karin Söderlund Leifler

Karin Söderlund Leifler

Presskontakt Forskningskommunikatör Medicin och naturvetenskap 013-28 13 95
Jonas Roslund

Jonas Roslund

Presskontakt Forskningskommunikatör Samhällsv., humaniora och utbildningsv. 013 28 28 00
Anna-Karin Thorstensson

Anna-Karin Thorstensson

Presskontakt Enhetschef Allmänna mediaförfrågningar 013-281302

Välkommen till Linköpings universitet (LiU)!

Universitetet bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle, bland annat inom material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder Linköpings universitet, LiU, ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer.

Universitetet har 35 900 studenter och 4 300 medarbetare vid fyra campus som tillsammans söker svar på samtidens komplexa frågor. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen.

Linköpings universitet (LiU)
581 83 Linköping