Pressmeddelande -

6 ÅR MED LIONS OCH SYRISKA FLYKTINGAR

Sveriges Lions har i 6 år samlat in pengar för att hjälpa syriska flyktingar i Turkiet.

Kriget i Syrien har nu pågått i tio år.
2015 inträffade den europeiska flyktingkrisen med följd att EU gjorde en uppgörelse med Turkiet för att hindra de syriska flyktingarna att resa till Europa och istället hysa dem i Turkiet med bla pengar från EU.

De syrier som inte hade pengar för att fly längre bort stannade alldeles norr om den syriska gränsen. Statliga flyktingläger byggdes, men där fick bara en mindre del av flyktingarna plats. Majoriteten måste ordna boende på egen hand. Bland dessa finns oerhört många fattiga människor och en stor del av familjerna var ensamstående mödrar med barn.

Dessa flyktingar saknade det nödvändigaste skydd som mänskligheten behöver, såsom trygg bostad, rent vatten, ordentliga sanitära inrättningar, mat och utbildning.
Barnen var de som led allra mest. De hade fått slitas upp med sina rötter, mist föräldrar och syskon. Deras trygghet var raserad och deras framtidsdrömmar nästintill obefintliga.

Lions Sverige har hjälpt dessa flyktingar sedan 2015.
I Sverige har pengar samlats in av Lions och i Turkiet har stödinsatserna utförts av Lions.

Projektet De Glömda Barnen är nu avslutat, men behovet är fortfarande mycket stort.
Insamlingsresultatet blev drygt 18 miljoner kr.

Projektet har fram till januari 2021 bekostat 21 000 matpaket. Varje paket innehåller baslivsmedel för en familj på 5 - 7 personer i en månad. Uppemot 150 000 flyktingar har via utdelningen av matpaket fått tillgång till mat i en månad.
Över 6000 barn har fått tillgång till skola. Januari 2021 har projektet bekostat 92 skolmoduler. Bristen på skola har gjort att barnen går i två- eller treskift i våra moduler och varje modul rymmer 36 elever. Dessa 92 hus har inneburit tillgång till skola för minst 6000, kanske 9000 syriska barn.

Uppemot 5000 flyktingar har använt Lions boendetält och betydligt fler, kanske 30 000 har använt  Hygientälten.
Kläder och handikapphjälpmedel har delats ut till mer än 5000 barn.

Sammantaget har Lions Sverige hjälpt 200 000 syriska flyktingar i Adana och Istanbul.

- Lions Sverige vill tacka alla som bidragit till att projektet De Glömda Barnen kunde genomföras med ett mycket lyckat resultat, säger Åke Nyqvist, en av initiativtagarna till projektet.

Ämnen

  • Sjukdomar

Om Lions:

Lions Sverige med ca 10 000 medlemmar är en del Lions Clubs International.
Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet.
Lions hjälper till efter katastrofer, akut och vid återuppbyggnad, genom Lions internationella nätverk med 48 000 klubbar och 1,4 miljoner medlemmar över hela världen och genom Lions Clubs International Foundation, LCIF, som är rankad av Financial Times som världens bästa ickestatliga organisation.
Lions arbetar mot våld, droger och mobbning genom värdegrundsprogrammet Lions Quest -Tillsammans, som genomförs i skolor, idrottsklubbar och för föräldrar.
Lions ger människor med funktionshinder olika typer av stöd. Lions stöder också ungdomar på olika sätt genom ungdomsutbyte och stipendier ”bästa kompis” etc.
Lions Sverige prioriterar hållbar utveckling bl a genom att stödja cirkulär ekonomi, vattenprojekt och dela ut Lions miljöpris. Internt jobbar vi bland annat för att minska utsläppen av växthusgaser och att skapa mer hållbar konsumtion.
Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats.
Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Sveriges Lions motto är: För samhällsansvar och livskvalitet.

För mer information: www.lions.se

PG: 90 1948-0
Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond

Kontakter

Lars Kuntze

Presskontakt Marknadsföringsansvarig Sverige +46 705694055

Relaterat innehåll