Pressmeddelande -

Ett äkta par med Lions i fokus

Leif Niord från Västergötland och hustrun Nilgün från Istanbul kan personifiera Lions Sveriges internationella engagemang. Såväl Leif som Nilgün är engagerade i Lions sedan lång tid tillbaka. Leif har både varit ekonomiansvarig för Lions Sverige och dess ordförande, Nilgün som motsvarande rådssekreterare för Lions Turkiet och numera Europaansvarig för Lions värdegrundsinitiativ Lions Quest.

De träffades vid ett antal Europaforum för Lions och tycke uppstod. De är numera gifta med växelvis boende vid Bosporen i Istanbul och Nossan i Fåglum. I Bosporen passerar all världens fartyg och i Nossan hägrar lugnet. De har således två bostadsorter med helt olika puls.

Leif och Nilgün har stor erfarenhet av internationellt arbete. Leif har haft ett antal fredsuppdrag i FN:s tjänst. Nilgün har en exportfirma av textilier med internationella kunder. Hon har också i sitt uppdrag som Europakoordinator för värdegrundsprogrammet Lions Quest deltagit i många internationella symposier.

När flyktingkrisen från Syrien kulminerade 2015 tog Leifs klubb, LC Nossebro, initiativ till penninginsamling för att hjälpa utsatta syriska flyktingar i Turkiet. Nilgüns klubb, Lions Club Mavi Halic, i Istanbul, var initialt och är fortfarande till stor hjälp för att stödja flyktingarbetet.

Ett år senare, 2016, fattade Lions Sverige beslutet att starta insamling för syriska flyktingar i Turkiet genom projektet De Glömda Barnen. Där har hela tiden Leif och Nilgün var spindlarna i nätet. Deras liv har sedan dess till stor del präglats av arbetet för De Glömda Barnen.

Nilgün har god kontakt med Lions i Turkiet Hon engagerade sin egen klubb i arbetet med att genomföra insatser för de pengar som samlats in av Lions Sverige. Lion Club Mavi Halic är mycket engagerade i projektet De Glömda Barnen. Den största insatsen har dock skett i staden Adana nära syriska gränsen.

Enorma ansamlingar av flyktingar anlände till den turkiska sidan av gränsen till Syrien. I och runt staden Adana samlades miljontals syrier. Hela Turkiet hyser numer fyra miljoner syrier varav majoriteten lever under fattigdomsgränsen. Med Nilgüns kontakter engagerades Lions i Adana. Lionsmedlemmen Siber Yörük har hela tiden varit ledande i Adana för projektet De Glömda Barnen. Nilgün och Siber har sedan 2015 haft näst intill daglig kontakt med fokus på arbetet med de syriska flyktingarna.

Kulturbetingelser och dagligt liv i Sverige och Turkiet är väsensskilt. En avgörande faktor för framgången med projektet De Glömda Barnen är att Leif och Nilgün tillsammans kan arbeta för att framgångsrikt överbrygga skillnaderna. En svensk skulle ha svårt att på egen hand arbeta med ett hjälpprojekt i Turkiet. Dels talar få turkar engelska, dels är synsättet på flyktingar väsensskilt.

Runt Adana finns stora trädgårdsodlingar, där många flyktingar kan få arbete. Detta ses dock med oblida ögon av turkiska lantarbetare. Mängder med syriska barn saknar skolgång och deras föräldrar saknar oftast arbete. Detta är störande för många turkar. Lions Sverige har beslutat att hjälpa de syriska flyktingarna, främst med skola för barnen och matransoner för de fattigaste. Detta arbete kräver kontakter med lokala myndigångeter. Nilgüns kontaktnät inom Lions och övriga samhället är ovärderligt. Det är alltid många frågor, som ska lösas. De avhandlas hos paret Niord, vars engagemang för flyktingarbetet ständigt pågår..

- Lönen för mödan är att ha varit med i ett av de mest omfattande och framgångsrika projekt som genomförts av Lions Sverige, säger Nilgün och Leif.
- Projektet De Glömda Barnen visar också möjligheter och kapacitet på Lions internationella arbete mellan länder med olika kulturell bakgrund, tillägger Nilgün

Över 18 miljoner kr har hittills samlats in till De Glömda Barnen. De insamlade pengarna har hjälpt ca 200 000 syriska flyktingar med mat, skolgång för barnen, tält för boende och hygien samt kläder och handikapphjälpmedel.

Nu avslutas projektet De Glömda Barnen formellt, men Leif och Nilgün Niord är redo att fortsätta sitt arbete för de syriska flyktingarna i Turkiet. Dessa två eldsjälar brinner för Lions och det internationella engagemanget.

Lions Sverige kan vara mycket stolta med projektet De Glömda Barnen och tackar speciellt Nilgün och Leif för deras arbetsinsats.

Ämnen

  • Vatten/havsmiljö

Om Lions:

Lions Sverige med ca 10 000 medlemmar är en del Lions Clubs International.
Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet.
Lions hjälper till efter katastrofer, akut och vid återuppbyggnad.
Lions arbetar mot våld, droger och mobbning genom värdegrundsprogrammet Lions Quest -Tillsammans
Lions ger människor med funktionshinder olika typer av stöd. Lions stöder också ungdomar på olika sätt genom ungdomsutbyte och stipendier.
Lions Sverige prioriterar hållbar utveckling bl a genom att stödja cirkulär ekonomi, vattenprojekt och dela ut Lions miljöpris.
Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats.
Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Lions Sveriges motto är: För samhällsansvar och livskvalitet.

För mer information: www.lions.se

PG: 90 1948-0
Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond

Kontakter

Lars Kuntze

Presskontakt Marknadsföringsansvarig Sverige +46 705694055

Relaterat innehåll