Gå direkt till innehåll
Inars Kempelis och hans team i Riga ser många positiva resultat som en följd av Löfbergs fokus på inkludering.
Inars Kempelis och hans team i Riga ser många positiva resultat som en följd av Löfbergs fokus på inkludering.

Blogginlägg -

Inkludering gör Löfbergs smartare

Kafferosteriet Löfbergs tror på mångfald och inkludering. Därför vill man erbjuda sina medarbetare en arbetsplats där alla oavsett kön, ålder och ursprung kan vara sig själva, bidra och utvecklas. Löfbergs är övertygande om att en trygg, inkluderande och utvecklande kultur med ett mångfaldsperspektiv gör företaget smartare och mer lönsamma.

Löpande temperaturmätning bjuder in alla
Som ett led i att inkludera sina medarbetare och lära av dom började Löfbergs under 2021 att mäta medarbetarnas välmående och engagemang i realtid. Och skrotade den årliga medarbetarundersökningen. Med hjälp av den forskningsbaserade och AI-drivna mjukvaran Winningtemp ställs frågor kontinuerligt varje vecka.

- Nu har vi i realtid data på våra medarbetares välmående och kan agera proaktivt för att hantera allt ifrån stress till hur våra medarbetare känner sig inkluderade i beslut. Dessutom ska alla ledare ha en löpande, öppen dialog med sina team om resultaten och besluta om actions som teamet vill prioritera. Alla inkluderas och kan bidra till att utveckla oss som organisation, säger Helena Eriksson, Head of Group HR.

Temperaturmätningarna visar att medarbetarna känner en stor tillhörighet i sina team, inte minst inom frågor kopplat till respekt för varandra. Området självständighet har utvecklats positivt under året, något som säkert kan bero på den ökade flexibilitet många av medarbetarna som arbetat hemifrån upplever.

I Baltikum ser Inars Kempelis, Head of Production, redan många positiva resultat som en följd av det nya sättet att arbeta.

- Till en början tyckte teamet att det var lite ovant att svara på frågorna varje vecka, men det har mottagits positivt och snabbt blivit en självklar del på våra veckomöten. Det handlar om att säkra att alla mår bra och kan göra ett bra jobb. Medarbetares välmående är det viktigaste för hela verksamheten, och inget vi bara kan mäta en gång per år.

- Jobbet påverkar i väldigt stor utsträckning vår mentala hälsa och precis som hos många andra verksamheter ser vi i resultaten från Winningtemp att stress är en riskfaktor hos oss, säger Helena.

Men stress är inte alltid kopplat till att ha för mycket att göra. Att leva i ovisshet om framtiden, som många i samhället gjort under pandemin, är också något som lett till stress.

- Under våren 2021 hade vi en nedåtgång i producerad volym på grund av minskad efterfrågan. Jag kunde då se direkt i Winningtemp att teamets stressnivå gick upp kraftigt. Det gjorde att jag kunde agera snabbt och öka min kommunikation om vårt nuläge för att minska stressen och oron hos mina medarbetare, säger Inars.

Att alla medarbetare känner sig inkluderade och rättvist behandlade är ett prioriterat område. Helena Eriksson berättar mer om hur det nya arbetssättet bidrar till att nå målet.

- Vi får löpande data varje vecka på insikter kopplat till både styrkor och svagheter och har valt ut ett antal frågor som vi följer kopplat till våra olika mål. Vi tittar också på skillnad mellan män och kvinnors upplevelser. Vi får också löpande data på hur våra medarbetare anser att vi lever vår värdering ”We are Inclusive” och kan styra våra insatser efter det.

Löfbergs har nolltolerans för kränkande särbehandling och trakasserier.

- Systemet flaggar direkt om en medarbetare svarar negativt på frågor kopplat till kränkande särbehandling/trakasserier, och skickar en alert till oss på HR så att vi kan agera. Ett komplement till vårt befintliga whistle blowing system, säger Helena.

>> Läs mer i Löfbergs Hållbarhetsredovisning 2020/2021.

Ämnen

Kontakter

Anders Thorén

Anders Thorén

Presskontakt Kommunikationschef 0703-55 64 22

Relaterat innehåll

Välkommen till Löfbergs!

Kafferosteriet Löfbergs är ett familjeföretag grundat 1906. Idag är vi drygt 300 kaffeälskare som är verksamma i norra Europa, och som delar passionen för smak, trender och hållbarhet. Vi producerar ca 12 miljoner koppar kaffe om dagen, och är en av världens största inköpare och rostare av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe. Löfbergs äger även varumärkena Peter Larsen Kaffe och Kobbs.

Löfbergs
Tolagsgatan 1
652 21 Karlstad
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum