Gå direkt till innehåll
LRF Konsult hjälpte skogsägare till vinst i domen om fjällnära skog

Pressmeddelande -

LRF Konsult hjälpte skogsägare till vinst i domen om fjällnära skog

Skogsägarna som har stämt staten när de nekats att avverka sin skog har fått rätt i Mark- och miljödomstolen. Magnus Norberg, jurist på LRF Konsult, företrädde skogsägarna, som nu tillsammans får totalt cirka 18 miljoner i ersättning.

- Det är en tydlig seger för de skogsägare som gått till domstol och en svidande förlust för staten som tvingat dem dit för att slippa undan det ekonomiska ansvaret för sitt agerande, säger Magnus Norberg, jurist på LRF Konsult som varit ombud för skogsägarna.

I ett hundratal ärenden har skogsägare i norra Sverige nekats tillstånd att avverka sin skog. Ett antal av dem har därför stämt staten för att få ersättning enligt Skogsvårdslagen och miljöbalkens regler. Staten har dock helt nekat att betala ut ersättning och därmed tvingat skogsägarna att gå till domstol för att få ersättning.

I de första fem målen som avgjordes den 17 januari 2019 tilldömde Mark- och miljödomstolen skogsägarna full ersättning för den ekonomiska skada som besluten inneburit för dem. Domstolen gick i alla delar på skogsägarnas linje och domstolen klargör att avverkning är en del av pågående markanvändning för skogsbruk, att de drabbas av en väsentlig marknadsvärdeminskning genom Skogsstyrelsens beslut och att staten är skyldig att ersätta hela marknadsvärdeminskningen plus expropriationslagens påslag på 25 procent.

Förutom betydelsen för enskilda ägare av fjällnära skog som drabbats av inskränkningar har det också betydelse för stabiliteten i hela det finansiella systemet för att belåna fastigheter. Om säkerheten för lån till skogsfastigheter skulle bli osäker skulle bankerna troligtvis tvingas till mycket snävare utlåningsvillkor, vilket på bred front skulle kunna drabba LRF Konsults kunder hårt.

- Det är ett mycket principiellt viktigt mål eftersom det är det första i sitt slag men ytterligare ett i raden som slår fast att rätten till ersättning vid inskränkningar i förfoganderätten för fastigheter är en del av äganderätten. Resultatet är även ett bra kvitto på Magnus och hans kollegors arbete och kompetens, vilket är väldigt roligt. Samtidigt är det inget annat än beklagligt att det offentliga gång på gång tvingar fastighetsägare till processer för att få dessa rättigheter klargjorda, säger Rickard Josefson, Chefsjurist på LRF Konsult.

De skogsägare som nekas tillstånd har enligt lag bara ett år på sig att förhandla om ersättning innan man måste stämma staten för att inte helt gå miste om sin rätt. Om man nekats tillstånd gäller det därför att man inte bara lutar sig tillbaka och tror att allt är löst genom dagens domar, man måste se till att inte ettårsfristen hinner löpa ut utan att man har fått ersättning.

- Det är beklagligt att man som skogägare ska behöva ställas inför dessa utmaningar i sitt fastighetsägande, därför är vi mycket glada att ha vunnit målen. En viktig del i att vi lyckats är att vi på LRF Konsult har den kompetens som behövs för att hantera den här typen av mål, från värderingsutredningar till domstolsprocess och även den efterföljande beskattningen då staten ska ha tillbaka en del av pengarna, säger Magnus Norberg.

Ämnen

Kategorier


LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med 75 000 kunder och 1 400 medarbetare på fler än 130 orter. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för småföretagare.

Presskontakt

Anna Burlage Sjöberg

Anna Burlage Sjöberg

Presskontakt Presskontakt 08-700 20 10

Relaterat innehåll

Välkommen till Ludvig & Co!

Ludvig & Co utvecklar och säljer tjänster och rådgivning inom ekonomi, fastighetsförmedling, juridik, skatt och affärsrådgivning som ger affärsnytta för småföretagare.