Pressmeddelande -

YIT väljer Lule Building System AB

YIT och Lule Building System AB har tecknat avtal om byggnation av internt kraftnät vid en ny vindkraftspark för Stavro Vind AB där YIT är huvudentreprenör för hela projektet. Parken är belägen vid Blodrotsberget och Blackfjället, cirka 70 km nordväst om Örnsköldsvik. Arbetena påbörjas i maj 2020 och huvuddelen av arbetena förväntas vara klara under året.

LBS är specialister på stora projekt och erbjuder helhetslösningar av allt ifrån inledande projektering till installation och driftsättning av elkraftanläggningar som transformatorer, ställverk och vindkraftparker.

Energiförsörjningen i Sverige står inför en flerdimensionell omställning. Fossil- och kärnkraft avvecklas successivt för att ersättas med förnybar energi där vindkraft är dominerande. Den ökade användningen av el, inte minst i fordon, ställer också stora krav på en uppgradering av det svenska elnätet.

-Vi är stolta över att ännu ett ledande nordiskt byggentreprenadföretag valt LBS som leverantör av internt kraftnät vid byggnation av vindkraftpark säger Johan Strömbäck, VD i LBS. Det är ännu en kvittens på den effektiva organisationen och kvalitetsmedvetenhet som LBS präglas utav och uppskattas av våra kunder.

För mer information, kontakta:

Johan Strömbäck, VD, tel: 070 576 28 00, johan.stromback@lbsab.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • elkraftprojekt
  • elkraft
  • hållbarhet
  • energiomställning
  • internal grid
  • ikn
  • vindkraftpark

Regioner

  • Sundsvall

LBS är ett snabbväxande entreprenörsdrivet bolag som framgångsrikt driver stora elkraftsprojekt åt kunder som Vattenfall, E.ON och ABB. Företaget har sitt säte i Liden utanför Sundsvall, men genomför projekt över hela Sverige.

Kontakter

Mathias Hallin

Presskontakt Styrelseordförande +46 70 305 60 48

Relaterat innehåll