Gå direkt till innehåll
Ungdomarna som jobbat med projektet är Fanny Lindström, Samuel Bergsten, Saga Vesterlund, Elina Mikkola, Emmy Wikström, Hugo Laestander.
Ungdomarna som jobbat med projektet är Fanny Lindström, Samuel Bergsten, Saga Vesterlund, Elina Mikkola, Emmy Wikström, Hugo Laestander.

Nyhet -

Luleå Energi satsar på unga konstnärer

För att stävja klotter, ge ungdomar ett meningsfullt arbete, samt försköna det publika rummet anställde Luleå Energi sex konstintresserade ungdomar som fick i uppgift att måla tre av företagets nätstationer som sitt sommarjobb. Nu står konstverken klara.

Luleå Energi lägger årligen nästan en halv miljon kronor på att sanera nedklottrade stationer. En tråkig utgift som skulle kunna användas på ett bättre sätt.
- Vi har nästan 700 nätstationer, 17 fördelningsstationer och 4000 kabelskåp runt om i Luleå som vi måste sanera varje sommar. Bara ifjol målades ca 80 stycken nätstationer om för att de var nedklottrade, berättar Tommy Haapala, chef Luleå Energi Elnät.

Genom årets konstprojekt ville företaget försöka råda bot på problemet och samtidigt bidra till en förskönad stadsbild. I fjol gjordes ett första test då ett grafiskt mönster uppfördes på en nätstation på handelsområdet Storheden. Det blev ett uppskattat inslag från flera håll, och en tanke började spira.
- Vi tänkte att det skulle vara roligt att engagera konstintresserade ungdomar i någon form, och därifrån växte idén fram till att göra detta feriekonstprojekt. Det har varit riktigt roligt och vi har haft turen att få tag på otroligt duktiga unga konstnärer, säger Maria Näslund, varumärkeskommunikatör på Luleå Energi.

De sex ungdomarna fick i uppgift att göra var sin skiss på hur de ville måla en nätstation. Förslagen var klara redan efter några få dagar och en jury från Luleå Energi valde ut tre av bidragen som skulle målas upp. Ungdomarna parades ihop två och två och snart var arbetet med att konkretisera skisserna i full gång. Två av stationerna målades färdigt redan efter två veckor och den tredje blev klar näst sista dagen.
- Två av grupperna var oväntat snabba att bli klara, så vi satte in ett extraprojekt som de arbetade med under sin sista vecka. Även denna station hann bli klar, så ungdomarna har verkligen jobbat på bra, berättar Maria.

Projektet pågick under tre veckor och står nu färdiga att beskåda i staden. 

Ämnen

Regioner


Luleå Energi erbjuder produkter och tjänster av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser inom elnät, elhandel, fjärrvärme, bioenergi och bredband. Koncernen består av moderbolaget Luleå Energi AB, det helägda dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB, det till 91% ägda dotterbolaget Bioenergi i Luleå AB, Lunet AB som ägs till 50 % och LuleKraft AB som ägs till 50 %. Luleå Energi ägs av Luleå Kommunföretag AB, har 200 anställda och omsätter drygt en miljard kronor årligen.


Luleå Energis vision är att vara en drivkraft för kund och samhälle. Vi arbetar mot den visionen genom ansvarsfulla och långsiktiga affärer för kund och samhällsnytta, och det har vi gjort så länge vi kan minnas. Idag kallar man det för hållbarhet, vi kallar det en självklarhet.

Relaterade nyheter