Gå direkt till innehåll
Illustration av Förskola med bostäder ovanpå. Källa: Fojab
Illustration av Förskola med bostäder ovanpå. Källa: Fojab

Pressmeddelande -

Bilfri förskola på Brunnshög blir granne med Nobelparken.

Nya kvarter ska byggas vid Nobelparken. Här planeras det för över 250 bostäder, en bilfri förskola och kontor. Husen ska vara olika både inuti och utanpå och såklart är klimatsmarta lösningar prioriterade. Ett planförslag är framtaget och ska nu ut på samråd.

– Den nya förskolan och fler företagslokaler behövs på Brunnshög som nu börjar hetta till som stadsdel, säger Björn Abelson (S), ordförande i byggnadsnämnden.

  Detaljplanen innebär att fler kan bo och eller jobba nära den redan populära Nobelparken. De nya kvarteren sluter den västra halvcirkeln runt parken.

  – Allt fler vill etablera sig på Brunnshög vilket vi gärna bidrar till. Och på Brunnhög går vi före, här innebär husen ett mer hållbart Lund eftersom vi bygger hållbart och klimatneutralt för framtiden, säger Björn Abelson (S), ordförande i byggnadsnämnden.

   Förskolan som planeras norr om Nobelparken är tänkt att vara bilfri. Här blir det enkelt och smidigt att komma på cykel. Huvudentrén placeras längs en planerad gång- och cykelväg mellan Nobelparken och Kunskapsparken. Där kan föräldrar parkera lådcykel eller barnvagn om de vill ta spårvagnen vidare. Kommer du med bil kommer det finnas parkeringsmöjligheter några kvarter bort.

   Naturlig skugga och lummiga ytor för lek är redan på plats. De cirka 20 år gamla förplanterade träden har avgjort förskolegårdens placering. Allt för att grönskan ska kunna utnyttjas på bästa sätt. Skolgården som följer kommunens riktlinjer för friyta kommer att vara stor nog för alla barn på de åtta avdelningarna och samtidigt har de Nobelparken som granne.

   Ovanpå den två våningar höga förskolan planeras det för bostäder. Bland annat kommer delar av förskoletaket kunna användas som en skyddad gemensam terrass för de boende.

   De cirka 250 nya bostäderna delas upp i radhus, punkthus och flerfamiljshus. Alla nära spårvägen och ett stenkast från Nobelparken.

   Längs Brunnshögsgatan blir det liv och rörelse, här blandas bostäder med kontor och andra verksamheter eller butiker.

   – Vi vill att området ska kännas levande och att de som jobbar och bor i området ska ha en härlig och trygg stadsmiljö. Med olika funktioner i husen rör sig människor i området under olika tider vilket ökar den upplevda tryggheten men skapar också förutsättningar för spontana möten, säger Maria Milton, planchef på Lunds kommun.

    Granitor planerar bygga en kontorsbyggnad och Lunds kommunala fastighetsbolag (LKF) planerar för bostäder. I bottenvåningarna planeras för mindre lokaler där caféer eller butiker kan öppna.

    Inom planområdet finns en biotopskyddad märgelgrav som enligt nuvarande förslag ska tas bort. En dispensansökan är inlämnad hos Länsstyrelsen och ytterligare utredningar om naturvärdena och artskydd kommer att tas fram inför detaljplanens granskning. Länsstyrelsens beslut och resultatet av utredningarna kan påverka byggplanerna för den södra bebyggelsen närmast parken.

    Detaljplanen är ute på samråd från början av maj. Då har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

    Kontaktpersoner
    Björn Abelson (S), ordförande i byggnadsnämnden: 0736-229269, bjorn.abelson@lund.se
    Maria Milton, planchef i Lunds kommun, 0734-485140, maria.milton@lund.se

    Ämnen

    Regioner

    Kontakter

    Stadsbyggnadskontoret: Emma Wolf

    Kommunikatör 046-359 58 03

    Stadsbyggnadskontoret: Petra Kling Gutenwik

    Kommunikatör 046-359 47 48

    Välkommen till Lund

    Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

    Lund har en tusenårig historia och är samtidigt en av norra Europas mest innovativa platser med universitet och forskningsanläggningar i världsklass.
    Lund är Sveriges tolfte största stad och det bor omkring 128 300 invånare i kommunen.
    Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 10 000 medarbetare.

    Läs mer på Lund.se.

    Lunds kommun

    Box 41
    221 00 Lund
    Sweden