Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

De får Lunds kommuns miljöpris och miljöbragd 2010

Konsulten Christer Ljungberg, Trivector, och studentföreningen Hållbart Universitet delar på Lunds kommuns miljöpris för 2010. Årets miljöbragdsmottagare är tre miljöengagerade medarbetare inom olika delar av Lunds kommun: Anne Pivén, serviceförvaltningen, Tuula-Riitta Malmqvist, socialförvaltningen, och Lars Nilsson, LKF.

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott beslutade på sitt sammanträde på onsdagen den 12 maj att årets miljöpris delas mellan Christer Ljungberg, Trivector och studentföreningen Hållbart Universitet.

Christer Ljungberg förstod tidigt behovet av omställningar av trafiksystemet för att komma till rätta med koldioxidproblematiken. Christer Ljungberg får Lunds miljöpris för sitt framsynta arbete med miljöanpassad trafikplanering.

Hållbart Universitet har sedan 15 år aktivt arbetet med olika hållbarhetsfrågor. Föreningens motto är ”tänk globalt, handla lokalt” och både lokala och internationella frågor finns med på föreningens agenda. Bland annat har föreningen tagit fram ett miljöcertifieringssystem för Lunds nationer.

- Vi vill gärna uppmärksamma en duktig konsult som alltid visar miljöengagemang i sin affärsverksamhet, säger Lars Bergwall (C), ordförande i kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott. Hållbart Universitet har genom åren visat stort miljöengagemang och inom universitetet verkat för liknande åtgärder som vi har arbetat med inom kommunen. Just nu arbetar de också med en grönare mer miljövanlig Lundakarneval.

Årets miljöbragd

Årets miljöbragd tilldelas Anne Pivén, serviceförvaltningen, Tuula-Riitta Malmqvist, socialförvaltningen och Lars Nilsson, LKF.

Anne Pivén på serviceförvaltningen och Tuula-Riitta Malmqvist på socialförvaltningen har länge arbetat aktivt med miljöfrågor. De betyder som miljösamordnare inom sina respektive förvaltningar mycket för kommunens samlade miljöarbete. Lars Nilsson arbetar som fastighetsansvarig på LKF och hittar ständigt förbättringsmöjligheter i olika miljöfrågor som bland annat sopsortering och transporter.

- Vi vill uppmuntra tre medarbetare i Lunds kommun som vi tycker har visat stort engagemang för miljöfrågan, var och en på sitt sätt, säger Lars Bergwall.

Miljöpriset omfattar 25 000 kronor samt en litografi till varje pristagare. Miljöpriset delas ut i samband med ett kommunfullmäktigesammanträde. Miljöbragden delas ut vid en ceremoni där varje mottagare får diplom och 3 500 kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Lars Bergwall (C), kommunstyrelsen miljö- och hälsoutskotts ordförande, tfn: 070 – 697 70 75  

Karin Loodberg, chef för avdelningen miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet, tfn: 046 – 35 58 40.

 

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Annika Henning

Annika Henning

Presskontakt Pressansvarig 046-359 49 00
Kalle Jönsson

Kalle Jönsson

Presskontakt Pressansvarig 046-359 49 00

Välkommen till Lund

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

Lund har en tusenårig historia och är samtidigt en av norra Europas mest innovativa platser med universitet och forskningsanläggningar i världsklass.
Lund är Sveriges tolfte största stad och det bor omkring 128 300 invånare i kommunen.
Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 10 000 medarbetare.

Läs mer på Lund.se.

Lunds kommun
Box 41
221 00 Lund
Sweden