Gå direkt till innehåll
De förslås leda Lunds klimatpolitiska råd

Pressmeddelande -

De förslås leda Lunds klimatpolitiska råd

Lunds kommun är först i landet att bilda ett lokalt klimatpolitiskt råd. Nu föreslås flera experter med tvärvetenskaplig kompetens från Lunds universitet och SLU.

Tidigare i vår beslutade kommunstyrelsen att införa ett oberoende lokalt klimatpolitiskt råd. Nu föreslås rådet att ledas av professor Lena Neij som ordförande, med Roger Hildingsson som vice ordförande och ytterligare sex ledamöter.

Inspirationen till rådet kommer från det nationella Klimatpolitiska rådet, och är det första i sitt slag bland svenska kommuner. Kommunstyrelsen i Lund utser ledamöterna i rådet.

- Rådets uppdrag är att utvärdera kommunens arbete för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning, samt att i en årlig rapport föreslå förbättringar som bidrar till att kommunen når sina klimatmål, säger professor Lena Neij.

- Klimatförändringarna är en av våra största samhällsutmaningar. Vi vill ta vara på den kunskap som finns på universiteten för att utveckla klimatinnovationer som samtidigt ökar livskvaliteten i Lund. Vi vill också att rådet ska bidra till ökad diskussion bland lundaborna om klimatfrågor, säger Emma Berginger (MP), kommunalråd, Lunds kommun.

Beslut om rådets sammansättning fattas den 15 augusti.

Ledamöterna som föreslås leda det klimatpolitiska rådet i Lunds kommun:

Ordförande professor Lena Neij. Lena Neij är föreståndare för Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet. Hennes forskning handlar om styrmedel och strategier för ett mer hållbart energisystemoch en hållbar stadsutveckling.

Vice ordförande Roger Hildingsson. Roger Hildingsson är forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Hans forskning handlar om samhällsstyrningens roll i miljöpolitiken och för klimatomställningen.

Markku Rummukainen, professor, Centrum för miljö och klimatforskning, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet. Markku Rummukainen sitter i det nationella klimatpolitiska rådet.

Linda Tufvesson, prefekt, Institutionen för biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet.

Catharina Sternudd, prefekt, Institutionen för arkitektur och bebyggd miljö, Lunds universitet.

Fredrik N G Andersson, docent, Nationalekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Lena Hiselius, universitetslektor, Institutionen för teknik och samhälle, Lunds universitet.

Johanna Alkan Olsson, universitetslektor vid Centrum för Miljö- och klimatforskning, Lunds universitet.

För mer information, vänligen kontakta:

Lena Neij, lena.neij@iiiee.lu.se, 0734-368852.

Roger Hildingsson, roger.hildingsson@svet.lu.se, 0706-931571

Emma Beringer (MP), kommunalråd, Lunds kommun,  emma.berginger@lund.se 046-359 73 74

Linda Birkedal, miljöstrateg, Lunds kommun,  linda.birkedal@lund.se, 0705-30 36 86

Ämnen

Regioner

Kontakter

Annika Henning

Annika Henning

Presskontakt Pressansvarig 046-359 49 00
Kalle Jönsson

Kalle Jönsson

Presskontakt Pressansvarig 046-359 49 00

Välkommen till Lund

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

Lund har en tusenårig historia och är samtidigt en av norra Europas mest innovativa platser med universitet och forskningsanläggningar i världsklass.
Lund är Sveriges tolfte största stad och det bor omkring 128 300 invånare i kommunen.
Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 10 000 medarbetare.

Läs mer på Lund.se.

Lunds kommun
Box 41
221 00 Lund
Sweden