Skip to main content

Ett helt nytt bostadskvarter på Väster i Lund

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2018 13:39 CEST

Upp till 150 bostäder och ett nytt stadsdelscentrum kan byggas på Väster i Lund, i närheten av Folkparken. Byggnadsnämndens arbetsutskott har under torsdagen gett planuppdrag till stadsbyggnadskontoret så planeringen av det nya området kan börja.

Två kvarter på Väster i Lund kan förtätas med många nya bostäder i varierad höjd och ett nytt litet stadsdelscentrum. Planområdet vid Örnvägens slut ringas in av Fågelparken, flerbostadshus som ägs av LKF och privatägda parhus. Det mindre stadsdelscentrum som finns där idag, med bland annat livsmedelsbutik, parkeringshus och bibliotek, har stort underhålls- och moderniseringsbehov och därför är idén att riva dessa hus och bygga nya.

– Detta blir ett stort lyft för Väster, vi får ett mer levande stadsdelscentrum, med bättre service än idag och med fler bostäder. Samtidigt skapas en mer trivsam miljö för de som redan bor i området. Ett spännande och riktigt bra förslag, säger Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande.

De tidiga idéskisser som har gjorts för området visar på möjligheten att förtäta med bostäder och att skapa ett område som utseendemässigt påminner om de flerbostadshus som finns väster och söder om området. Preliminärt kan det bli 120-150 bostäder i tre-sex våningar med underjordiskt garage och gröna gårdar. I den norra delen av området kan ytterligare ett lite högre hus med butiks- och kontorslokaler i bottenplan byggas.

– Centrumfunktionerna flyttar då fram till ett attraktivt och tillgängligt läge som tillsammans med de nya bostäderna ge en mer levande stadsdel, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör.

Förhoppningen är att ha en ny, antagen detaljplan för området om ungefär ett år. Innan dess kommer grannar och andra intressenter kunna lämna synpunkter på planen i ett samråd.

Kontakt
Björn Abelson (S), Byggnadsnämndens ordförande, 073-622 92 69
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör, 072-987 80 65