Gå direkt till innehåll
En idéskiss om hur området Sandby backe kan utvecklas. Illustration: Stadstudio
En idéskiss om hur området Sandby backe kan utvecklas. Illustration: Stadstudio

Pressmeddelande -

Ett nytt naturnära bostadsområde i Södra Sandby kan ge 235 bostäder

Nära både centrum, skola och natur kan det byggas ett nytt bostadsområde i Södra Sandby. Byggnadsnämnden har beslutat att skicka förslaget på ny detaljplan för det område som kallas Sandby backe vidare på samråd.

Det är ett helt nytt bostadsområde som nu planeras strax söder om centrum i Södra Sandby, nära både Killebäcksskolan och idrottsområdet. Ungefär 235 bostäder i radhus och flerbostadshus kan det bli. Radhusen kommer att bli i två till tre våningar och flerbostadshusen kan bli upp till fyra våningar. Dessutom görs plats för ett mindre gruppboende.

– Genom att påbörja planeringen av Sandby backe går vi vidare med genomförandet av delar av den översiktsplan som antogs så sent som i oktober 2018. Sandby backe har förutsättningar att kunna bli ett område med bra och centrumnära bebyggelse med kort avstånd till skola, idrottsanläggningar och andra fritidssysselsättningar, säger Klas Svanberg (M), byggnadsnämndens ordförande,

– Den förslagna bebyggelsen överensstämmer väl med bebyggelsen i Södra Sandby i övrigt. Men det ska bli intressant att få reda på vad Sandbyborna anser om förslaget, fortsätter Klas Svanberg.

– LKF planerar ett värdefullt tillskott till Södra Sandby. Det nya området kommer erbjuda fina boendekvaliteter och stärka Sandby, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör.

Tanken är att det ska bli bostadskvarter med mycket grönska som också erbjuder utblick mot landskapet runt omkring. Radhusen, ungefär 135 stycken, kommer att grupperas runt flera mindre bilfria gårdar. Träddungen som redan finns på platsen sparas och bildar stommen i den gemensamma grönytan, mitt i området. Flerfamiljshusen samlas i den norra delen av området med uteplatser i söderläge.

Området har en lutning som gör att området kommer att få en lätt terrassering, där också dagvattenhantering integreras för att se till att det inte blir för blött i området.

Det är LKF, Lunds Kommuns Fastighets AB, som äger marken och som sökt om detaljplan för området.

– Det är mycket glädjande att byggnadsnämnden har fattat beslut om att detaljplanen ska ut på samråd. LKF vill fortsätta utveckla Södra Sandby som en attraktiv tätort. Byggstarten för det nya gröna bostadsområdet om ungefär 200 bostäder planeras ske i etapper med början 2022. En fortsatt expansion av Södra Sandby är viktigt så att servicen kan bibehållas och utvecklas lokalt, säger Håkan Nilsson Fastighetschef på LKF.

Området gränsar i väster till Dalbyvägen och där planeras en ny infart till området. Den andra vägen in i området blir från Kardborrevägen i norr. Längs med Dalbyvägen görs det också plats för en framtida gång- och cykelväg.

För mer information, kontakta gärna:

Klas Svanberg (M), byggnadsnämndens ordförande, 0708-56 50 31, klas.svanberg@lund.se

Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör, Lunds kommun, 072-987 80 65, marcus.horning@lund.se

Håkan Nilsson, fastighetschef, LKF, 046-35 85 07

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Annika Henning

Annika Henning

Presskontakt Pressansvarig 046-359 49 00
Kalle Jönsson

Kalle Jönsson

Presskontakt Pressansvarig 046-359 49 00

Välkommen till Lund

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

Lund har en tusenårig historia, och är samtidigt en av norra Europas mest innovativa platser med universitet och forskningsanläggningar i världsklass.
Lund är Sveriges tolfte största stad och det bor omkring 127 000 invånare i kommunen.
Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 10 000 medarbetare.

Läs mer på Lund.se.

Lunds kommun
Box 41
221 00 Lund