Gå direkt till innehåll
En tidig skiss på hur studentboendet kan se ut, utformningen ska ses som ett förslag.
En tidig skiss på hur studentboendet kan se ut, utformningen ska ses som ett förslag.

Pressmeddelande -

Fler studentbostäder i norra Lund

Vid Getingevägen i norra Lund kan det bli 120 studentbostäder. Byggnadsnämndens arbetsutskott har beslutat att en ny detaljplan ska tas fram.

Planområdet gränsar till bostadsområdet Smörlyckan och ligger mellan Kemicentrum och Getingevägen, idag är det till stora delar obebyggt. Tanken är att området i sin helhet ska bli blandad bebyggelse, i enlighet med ramprogram och översiktsplan för området. Att då komplettera med studentbostäder på en plats som idag domineras av företag och undervisning ses som något positivt.

– Med över hundra nya studentbostäder blir det mer liv och rörelse i området, även under kvällstid och helger, säger Klas Svanberg (M), byggnadsnämndens ordförande.

Det skissförslag som har tagits fram inför planarbetet innehåller cirka 120 studentbostäder. Huset kan enligt förslaget formas som en bumerang i 2-6 våningar. Närheten till Kemicentrum gör att det i planarbetet kommer att göras en fördjupad riskutredning. Det kan också bli aktuellt att på olika sätt anpassa byggnader när det gäller säkerhet och användning.

Stadsbyggnadskontoret kommer nu att ta fram ett förslag till ny detaljplan. Ett sådant förslag kan vara klart för samråd i början av 2020 och då får också Lundaborna och andra intressenter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

För mer information, kontakta gärna:

Klas Svanberg (M), byggnadsnämndens ordförande, 0708-56 50 31, klas.svanberg@lund.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Annika Henning

Annika Henning

Presskontakt Pressansvarig 046-359 49 00
Kalle Jönsson

Kalle Jönsson

Presskontakt Pressansvarig 046-359 49 00

Välkommen till Lund

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

Lund har en tusenårig historia och är samtidigt en av norra Europas mest innovativa platser med universitet och forskningsanläggningar i världsklass.
Lund är Sveriges tolfte största stad och det bor omkring 128 300 invånare i kommunen.
Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 10 000 medarbetare.

Läs mer på Lund.se.

Lunds kommun
Box 41
221 00 Lund
Sweden