Skip to main content

Förlängning av avtal för färdtjänsten i Lund

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2019 08:00 CEST

Tekniska nämnden i Lunds kommun förlänger avtalet med Taxi Helsingborg/Sverigetaxi till sista mars 2020. Det är en temporär lösning med nuvarande operatör av färdtjänsten, eftersom upphandlingen av helt nytt avtal tidigare överklagats till förvaltningsrätten. Förlängningen säkerställer möjligheten till färdtjänst i Lunds kommun.

Nuvarande avtal med Taxi Helsingborg/Sverigetaxi gäller till och med 30 september 2019. Upphandlingen av ett helt nytt avtal överprövas i förvaltningsdomstolen och beslut väntas under hösten 2019. Förlängningen med Taxi Helsingborg/Sverigetaxi är en direktupphandling som gäller till och med 31 mars 2020.

Jan Annerstedt (FNL), ordförande i tekniska nämnden

- Det är olyckligt att domstolens beslut om överklagandet ännu inte är klart. Samtidigt är vi nöjda med att direktupphandlingen säkrar kollektivtrafik under ett halvår för medborgare med rätt till färdtjänst.

Sex månaders avtalsperiod har valts utifrån entreprenörens möjlighet att bedriva verksamhet. En kortare avtalstid bedöms leda till att Taxi Helsingborg /Sverigetaxi får svårt att behålla åkare och förare med sämre tillgänglighet och punktlighet som följd.

Per Eneroth, gatuchef:

- Avtalet innebär att SverigeTaxi fortsatt kör färdtjänst i Lunds kommun. Det är samma förutsättningar som gällt under senaste året där vi samtidigt har konstaterat att kvalitet blivit bättre.

Mer information

Jan Annerstedt (FNL), ordförande i tekniska nämnden,
Tel 0707-232 800
jan.annerstedt@lund.se

Per Eneroth, gatuchef, tekniska förvaltningen
Tel 046 – 359 52 25
per.eneroth@lund.se