Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Inbjudan: invigning av efterlängtat gångstråk vid Höje å

Lunds, Lomma och Staffanstorps kommuner satsar stort på att göra området kring Höje å mer attraktivt och tillgängligt för de boende, inte minst i det tätortsnära området nära Klostergården. Genom samarbetsprojektet Höjeåstråket ges nu allmänheten fina möjligheter till rekreation och en helt ny upplevelse av Höjeådalen. En viktig nyhet är att ett nyanlagt gångstråk – det s.k. Flackarpsstråket –  gör det möjligt att vandra på åns sydsida såväl öster- som västerut från Källbymölla. Vid reningsverksdammarna kopplar en ny gångbro över Höje å ihop befintligt stråk med det nya och skapar en ”slinga”.

Invigning: torsdagen den 20 maj kl 13.00

Plats: samling vid bron intill reningsverksdammarna, Källby. (se karta)

Gångstråket (Flackarpsstråket) invigs av Tranje Danielsson, ordförande i Höje å vattenråd och vice ordförande i Lunds Kommunfullmäktige.

Efter invigningen arrangeras en guidad naturpromenad till Källby mölla, där andra aktiviteter tar vid. Deltagarna kommer där att få delta i praktiska övningar såsom vattenprovtagning, håvning mm. Aktiviteterna ingår i en TEMADAG om livet i Höje å, som utförs inom Höje å vattenråd.

Bakgrund
Invigningen av ”Flackarpsstråket” markerar en milstolpe i det projekt som Höje å vattendragförbund/Höje å vattenråd arbetat med sedan 2006 och som avslutas i år. Syftet med projektet är att utveckla naturvärden och möjligheterna för friluftsliv i det viktiga gröna stråket i Höje ås dalgång, för att på så vis erbjuda spännande utflyktsmål nära tätorterna. Projektet har utförts i nära samarbete med berörda markägare.

Projektet har finansierats av Lunds, Lomma och Staffanstorps kommuner samt Länsstyrelsen i Skåne.

För mer information:
Emilie Björling,046 – 35 68 50
Cecilia Backe, 046-35 58 90
Tekniska förvaltningen, park- och naturkontoret

Ämnen

Regioner

Kontakter

Annika Henning

Annika Henning

Presskontakt Pressansvarig 046-359 49 00
Kalle Jönsson

Kalle Jönsson

Presskontakt Pressansvarig 046-359 49 00

Välkommen till Lund

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

Lund har en tusenårig historia och är samtidigt en av norra Europas mest innovativa platser med universitet och forskningsanläggningar i världsklass.
Lund är Sveriges tolfte största stad och det bor omkring 128 300 invånare i kommunen.
Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 10 000 medarbetare.

Läs mer på Lund.se.

Lunds kommun
Box 41
221 00 Lund
Sweden