Skip to main content

Kartläggning av hedersproblematik i Lunds kommun

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2019 10:30 CEST

Nu kartläggs hedersproblematiken i Lunds kommun. Uppdraget kommer från kommunfullmäktige och resultatet beräknas vara klart våren 2020.

– Syftet är att öka kunskapen om och stärka kommunens arbete med hedersproblematik. Det ska vi göra genom att fånga erfarenheter och upplevelser hos ungdomar och de som möter dem i våra verksamheter. Detta är ett viktigt och prioriterat arbete för oss. I Lund ska ingen begränsas i sina livsval av hedersstrukturer, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi vill lära oss mer om hur utsattheten kan se ut, och vad vi behöver förbättra och bygga vidare på. Genom att se hur våra strukturer fungerar och vilka behov som finns, kan vi skapa kraft och tydlighet i vårt arbete och ge alla Lundabor samma rättigheter och möjligheter, säger Britt Steiner, planeringschef.

Genomförs i två steg

Kartläggningen kommer genomföras i två steg, dels intervjuer med professionella från olika verksamheter som möter problematiken i sin yrkesroll och med personer som har egen erfarenhet av att leva med hedersnormer, dels genom en enkätundersökning bland skolungdomar i årskurs 9. Parallellt kommer fortbildningsinsatser riktade till personal som i sitt dagliga arbete möter utsatta ungdomar att vävas in. 

För mer information, kontakta:

Philip Sandberg (L) kommunstyrelsens ordförande. E-post: philip.sandberg@lund.se, telefon: 0721-940 553

Britt Steiner, planeringschef. E-post: britt.steiner@lund.se, telefon 0734-15 06 33