Gå direkt till innehåll
Foto: Martin Hållö Spencer
Foto: Martin Hållö Spencer

Pressmeddelande -

Lund tycker till om framtidens möten och evenemang

I dagarna skickade Lunds kommun ut ett förslag på evenemangs- och mötesstrategi, till mer än 200 föreningar och företag, för synpunkter. Strategin ska både tydliggöra vilka evenemang som kommunen ska prioritera, och underlätta för arrangörer att lägga sina möten och evenemang i kommunen.

Lunds kommun arbetar just nu med att ta fram en kommunövergripande strategi för evenemang och möten. Strategin fyller två viktiga funktioner. Dels blir det tydligare för arrangörer och andra intressenter hur Lunds kommun arbetar strategiskt med evenemangs- och mötesplanering. Dels etableras en gemensam riktning för kommunens tjänstemän i planering och bedömning av arrangemang i kommunen.

- Strategin är ett viktigt steg i att samordna kommunens arbete kring dessa frågor. Genom att få en gemensam strategi med långsiktiga mål på plats, underlättar vi arbetet med att skapa en tydlig och attraktiv bild av Lunds kommun. Det i sin tur bidrar till att vi i framtiden sannolikt kan spela en viktigare roll i regionens mötes- och evenemangsutveckling, säger Per Persson, näringslivschef i Lunds kommun

Denna veckan skickade kommunen ut ett förslag på strategin till cirka 200 utvalda representanter för föreningar, besöksnäring och andra intressenter i kommunen. I utskicket uppmanas organisationerna att inkomma med synpunkter på förslaget innan årsskiftet. Kommunen kommer även under hösten anordna ett informationsmöte kring strategin på Domkyrkoforum, där berörda och intresserade kan få mer information och möjlighet att ställa frågor.

- Strategin är visserligen kommunens, men det är centralt att det är en produkt skapad i samförstånd med det lokala närings- och föreningslivet. Det är ju faktiskt de, som till stor del, skapar det innehåll som vi vill lyfta och stärka, konstaterar Annika Eklund, kulturchef i Lunds kommun

Strategin ligger ute på kommunens hemsida till årsskiftet, för att allmänheten också ska ha möjlighet att ta del av den och tycka till.

Ladda ner förslaget på evenemangs- och mötesstrategi här

För mer information:

Annika Eklund
kulturchef
Lunds kommun
annika.eklund@lund.se
046-35 51 67

Per Persson
näringslivschef
Lunds kommun
per.persson@lund.se
046-359 70 73

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner

Kontakter

Kultur- och fritidsförvaltningen: Andreas Narvå

Kultur- och fritidsförvaltningen: Andreas Narvå

Kommunikatör 046-359 33 93

Välkommen till Lund

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

Lund har en tusenårig historia och är samtidigt en av norra Europas mest innovativa platser med universitet och forskningsanläggningar i världsklass.
Lund är Sveriges tolfte största stad och det bor omkring 128 300 invånare i kommunen.
Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 10 000 medarbetare.

Läs mer på Lund.se.

Lunds kommun
Box 41
221 00 Lund
Sweden