Gå direkt till innehåll
Foto: Kennet Ruona
Foto: Kennet Ruona

Pressmeddelande -

Lunds kommun blir Sveriges första stad för mänskliga rättigheter

Kommunfullmäktige i Lund fattade på torsdagens möte beslut om ett systematiskt arbetssätt för arbetet med mänskliga rättigheter i Lunds kommun. Beslutet gör att Lund, som första stad i Sverige, blir en MR-stad.

Lunds kommun samverkar sedan 2016 med Raoul Wallenberginstitutet, RWI, för att utveckla ett systematiskt arbetssätt i kommunen gällande frågor som rör mänskliga rättigheter för att kunna utnämna kommunen till en så kallad MR-stad. Att vara en MR-stad innebär, bland annat, att staden i sitt interna arbete anammar ett perspektiv på mänskliga rättigheter i varje beslut som rör medborgarna. Det kan till exempel gälla beslut om bostadsplanering, stadsplanering, utbildning och äldrevård. I det externa arbetet samverkar staden med företag, föreningar, universitetet och andra aktörer för att se till att positiva åtgärder för mänskliga rättigheter utvecklas och genomförs.

- Nu tar vi nästa steg i arbetet med att bli en mer öppen och välkomnande stad. Vi har under mandatperioden haft ett stort fokus på att stärka arbetet med mänskliga rättigheter i kommunen. Det har handlat om att se över våra interna arbetssätt såväl som att öka kommunens internationella engagemang i dessa frågor. Det är med stor stolthet vi kan deklarera oss själva som Sveriges första MR-stad, säger Elin Gustafsson (S), kommunalråd.

För att bli en MR-stad krävs ett strukturerat och systematiskt arbetssätt. Lunds kommun har tillsammans med Raul Wallenberginstitutet arbetat fram en struktur för MR-arbetet som kommunfullmäktige nu beslutat om. Det handlar bland annat om kunskapshöjande insatser och om hur kommunens ska kunna arbeta med människorättsfrågor i kommunens alla verksamheter. I och med beslutet på kommunfullmäktige blir Lund Sveriges första MR-stad.

- Jag vill gratulera Lund till att ha tagit steget för att bli den första kommunen i Sverige som utnämner sig till MR-stad. RWI ser fram emot att arbeta med kommunen för att tydliggöra vad detta betyder i praktiken för de som bor, arbetar och verkar i Lund och därmed säkerställa deras rättigheter och göra Lund till en ännu bättre stad, säger Morten Kjaerum, direktör vid Raoul Wallenberginstitutet.

Beslutet innebär också att den barnrättskommitté som finns i kommunen och som består av representanter från samtliga förvaltningar görs om till en kommittee för mänskliga rättigheter. Kommitteen får bland annat i uppdrag att initiera utbildningsinsatser om mänskliga rättigheter, arbeta för att motverka diskriminering och främja människors möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda på likvärdiga villkor. Kommittén ska liksom den tidigare Barnrättskommittén bestå av representanter från alla kommunens förvaltningar och ska överse hur implementeringen av det nya arbetssättet går till och följs upp.

Kontakt:

Elin Gustafsson, (S) kommunalråd, e-post: elin.gustafsson@lund.se, telefon 0721-94 05 45

Gabriella Fredriksson, teamledare RWI, e-post: gabriella.fredriksson@rwi.lu.se, telefon 046-222 12 13

Ämnen

Regioner

Kontakter

Annika Henning

Annika Henning

Presskontakt Pressansvarig 046-359 49 00
Kalle Jönsson

Kalle Jönsson

Presskontakt Pressansvarig 046-359 49 00

Välkommen till Lund

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

Lund har en tusenårig historia och är samtidigt en av norra Europas mest innovativa platser med universitet och forskningsanläggningar i världsklass.
Lund är Sveriges tolfte största stad och det bor omkring 128 300 invånare i kommunen.
Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 10 000 medarbetare.

Läs mer på Lund.se.

Lunds kommun

Box 41
221 00 Lund
Sweden