Skip to main content

Medborgarna ser till att lekplatserna får rätt namn

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2019 08:00 CEST

Kommunen ska döpa alla lekplatser och ambitionen är att registrera namn som redan används av lekplatsernas besökare.

Kommunen efterlyser namnförslag till de kommunala lekplatserna. Fram till och med 30 augusti kan kommuninvånarna lämna in namnförslag. Förslagen kommer sedan att användas som underlag när lekplatserna ska namnsättas.

Idag har alla kommunens lekplatser ett internt nummer men inget specifikt namn. I samband med att kommunen sätter upp adresskyltar vid alla lekplatser ska de också få ett mer publikt namn.

– Förhoppningen är att kunna registrera de namn som redan används av lekplatsernas besökare, säger Jonas Andreasson, stadsingenjören i Lunds kommun och ansvarig för insamlingen.

Under några veckor kommer kommunen samla in namnförslag via en e-tjänst. Därefter kommer en urvalsgrupp, med tjänstepersoner som arbetar med namnsättningsfrågor, att gå igenom alla förslag. Med förslagen som utgångspunkt kommer urvalsgruppen se till att alla lekplatser får unika namn och att de följer god ortnamnssed.

Länk till e-tjänsten

Sista dagen att lämna namnförslag är 30 augusti

Kontaktperson
Jonas Andreasson, stadsingenjör - 0734 48 51 63