Skip to main content

Nu digitaliseras ansökan om försörjningsstöd och utbetalningar till par görs jämlika i Lund

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2019 18:34 CEST

​Från den 2 september kan de lundabor som redan har försörjningsstöd göra sina fortsatta ansökningar på datorn eller i mobilen, med hjälp av Lunds kommuns e-tjänst.

Från den 2 september kan de lundabor som redan har försörjningsstöd göra sina fortsatta ansökningar på datorn eller i mobilen, med hjälp av Lunds kommuns e-tjänst. Samtidigt automatiseras beräkningen av försörjningsstödet.

Den nya tjänsten gör att delar av handläggningsprocessen kommer att automatiseras genom att uppgifter om inkomster och utgifter automatiskt förs över till verksamhetssystemet, som automatiskt gör beräkningen och ger ett förslag till beslut. Detta granskas sedan av handläggaren innan utbetalningen görs.

– Genom att vi inför e-ansökan gör vi det enklare, tryggare och mer tillgängligt för lundaborna, samtidigt som vi inom socialförvaltningen får möjlighet att korta handläggningstiderna, öka rättssäkerheten och på sikt lägga mer tid på att arbeta förebyggande, säger Annika Pettersson, socialdirektör i Lunds kommun.

En annan nyhet som lanseras i samband med e-ansökan är att socialförvaltningen framöver kommer att dela utbetalningarna lika mellan de personer som lämnar in en gemensam ansökan om försörjningsstöd. Tidigare har de sökande själva fått välja vem i hushållet som ska få utbetalningen och i de fall då man önskat det, har utbetalningen delats lika mellan personerna.

– Vi vill med detta beslut säkerställa att vi behandlar alla lundabor på ett jämlikt sätt, säger Göran Wallén (M), ordförande i socialnämnden.

För mer information kontakta:

Göran Wallén (M), socialnämndens ordförande, telefon 0708-93 46 06.

Annika Pettersson, socialdirektör, telefon 046-359 55 24.

Ann-Charlott Johansson, tf verksamhetschef Vuxen och flykting, telefon 046-359 65 75.

Om e-tjänsten Mitt Försörjningsstöd

Socialförvaltningen i Lund kommer i september 2019 att införa e-ansökan och automatisering av beräkningar av fortsatt försörjningsstöd. De lundabor som redan har beviljats försörjningsstöd kommer via e-tjänsten kunna lämna in sin månadsansökan digitalt. Varje månad görs cirka 1000 ansökningar om försörjningsstöd i Lund.

Delar av handläggningsprocessen kommer att automatiseras genom att de uppgifter om inkomster och utgifter som redovisas överförs till verksamhetssystemet. Handläggaren granskar beräkningen med förslag till beslut i verksamhetssystemet och fattar därefter beslut samt registrerar utbetalning. Den sökande kan på ett enkelt sätt följa handläggningen av sin ansökan via e-tjänsten.

Vid nyansökan redovisar den sökande alla underlag tre månader bakåt i tiden. De följande tre månaderna redovisas samtliga verifikationer. Därefter kommer kontroller att göras genom stickprov.