Gå direkt till innehåll
Nu ska Skrylleområdet utvecklas

Pressmeddelande -

Nu ska Skrylleområdet utvecklas

Skryllegården, som ligger i Skrylle naturreservat, är en av regionens mest besökta motions- och friluftsanläggningar. För att fortsätta att locka människor till naturen och möta det ökande antalet besökare har en utvecklingsplan för området tagits fram. Kommunstyrelsen har nu beslutat att genomföra investeringar i Skrylle för maximalt 49.9 miljoner kronor.

- Det är glädjande att Skrylle äntligen får det lyft som behövs. Det är däremot viktigt att fortsätta utvecklingen av Skrylle i sin helhet, till exempel utveckling av restaurangen. Skrylleområdet är väldigt välbesökt och betyder mycket för många besökare i olika åldrar, säger Inga-Kerstin Eriksson, (C) kommunalråd.

Skrylleområdet som ligger mellan Dalby och Södra Sandby består av flera sammanlänkade naturreservat. Vid Skryllegården finns motionsspår, restaurang, utegym, ett naturum med information om naturen i Skrylle, ett viltgömsle och en spännande naturlekplats. Varje år görs drygt 600 000 besök till Skryllegården. Besöksantalet har ökat under många år och förväntas fortsätta att öka. För att tillgängligheten ska bli bättre och för att rusta upp lokalerna behövs investeringar.

I våras beslutade kommunfullmäktige att en reviderad utvecklingsplan skulle tas fram för Skrylleområdet och det har nu gjorts. Planen innehåller fem områden som kan utvecklas. Det handlar bland annat om Naturum, närområdet kring Skryllegården, ekonomibyggnaderna och de befintliga byggnaderna på området samt tillgängligheten med buss.

Kommunstyrelsen fattade under mötet beslut om att ge serviceförvaltningen i uppdrag att genomföra de förslag som finns i utvecklingsplanen för en investering om maximalt 49.9 miljoner kronor.

- Det är positivt att vi nu får en tydlig och långsiktig utvecklingsplan för området, så att Skrylle kan rustas för att möta både dagens behov och morgondagens möjligheter, säger Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör i Lunds kommun.

Kommunstyrelsen beslutade att investeringen ska in i investeringsplanen för 2021-2025 och att en omprioritering i den redan beslutade investeringsplanen för 2020 ska göras.

För mer information:

Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd , telefon 046-359 42 34, e-post inga-kerstin.eriksson@lund.se

Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör, telefon 070-696 52 14, e-post urban.olsson@lund.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Annika Henning

Annika Henning

Presskontakt Pressansvarig 046-359 49 00
Kalle Jönsson

Kalle Jönsson

Presskontakt Pressansvarig 046-359 49 00

Välkommen till Lund

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

Lund har en tusenårig historia och är samtidigt en av norra Europas mest innovativa platser med universitet och forskningsanläggningar i världsklass.
Lund är Sveriges tolfte största stad och det bor omkring 128 300 invånare i kommunen.
Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 10 000 medarbetare.

Läs mer på Lund.se.

Lunds kommun
Box 41
221 00 Lund
Sweden