Gå direkt till innehåll
Ny konceptförskola med särskild satsning på utemiljön planeras i Stångby

Pressmeddelande -

Ny konceptförskola med särskild satsning på utemiljön planeras i Stångby

En ny förskola med plats för 134 barn i Stångby ska nu beställas. Det beslutade barn- och skolnämnden under tisdagens sammanträde. Förskolan, som är en konceptförskola med en särskild satsning på utemiljön, planeras stå färdig till sommaren 2023.

Det här är den första förskolan som utformas enligt konceptet i det nya lokalprogrammet för förskolor i Lunds kommun.

Lokalprogrammet har utformats tillsammans med pedagoger, arkitekter och flera förvaltningar. Fokus har legat på hur lokaler och utemiljöer i förskolan bör utformas för tillsammans att ge bästa möjlighet till uppnå förskolans mål enlig läroplanen.

– Jag är mycket glad över att vi nu ska bygga en förskola i Stångby som dessutom ska byggas i trä och med stort fokus på utemiljöerna. Det känns bra att vi nu kan gå från de tillfälliga förskolorna till en permanent förskola i en av våra snabbast växande delar av kommunen, säger Mia Honeth (L), ordförande i barn- och skolnämnden.

Förskolan ska byggas som en konceptförskola i trä med stor flexibilitet för att kunna anpassas till förutsättningar i verksamheten, både på lång och kort sikt. Förskolan har bland annat tillagningskök, två torg med tillhörande ateljé och utrymmen för kreativ aktivitet så som scen, koja, vrår och andra kryp in. I framtagandet av konceptet har stor hänsyn tagits till arbetsmiljö, flexibilitet, taktila material och kreativitet.

På gården kommer det exempelvis finnas pergola, odlingsmöjligheter, vattenlek i kombination med dagvattenhantering och sovmöjligheter för barnen. Det kommer också att finnas extra faciliteter som ett servicehus med uteateljé, toalett och uteklassrum.

– Inte minst under tiden för coronapandemin har vi sett vilken tillgång det varit med den erfarenhet som finns av utomhuspedagogik inom förskoleverksamheten i Lund. Därför är det extra glädjande att vi nu får påbörja planeringen av en ny förskola med stort fokus på utemiljön och som dessutom utgår från det gemensamma arbete vi gjort tillsammans med våra medarbetare, säger Jytte Lindborg, skoldirektör i Lunds kommun.

I Stångby finns idag två förskolor, Stormhattens förskola och Tågets förskola. Båda förskolorna är i lokaler med tillfälliga bygglov, som inom ett par år löper ut och förskolorna behöver då ersättas med permanenta lokaler. Befolkningen har under senaste åren minskat i åldrar 1-5 år men samtidigt som Stångby byggs ut förväntas barnantalet öka i området. Den nya förskolan som nämnden nu planerar för kommer byggas på Drabantvägen i utbyggnadsområdet för Stångby väster. Förskolan planeras för färdigställande till sommaren 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Mia Honeth (L), ordförande i barn- och skolnämnden i Lunds kommun, e-post: mia.honeth@lund.se, telefon: 070-661 32 86.

Jytte Lindborg, skoldirektör i Lunds kommun, e-post: jytte.lindborg@lund.se, telefon: 046-359 60 78.

Talespersonerna kommer att finnas tillgängliga för intervju på telefon i anslutning till att sammanträdet avslutas ikväll, samt under förmiddagen onsdagen den 24 mars.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Annika Henning

Annika Henning

Presskontakt Pressansvarig 046-359 49 00
Kalle Jönsson

Kalle Jönsson

Presskontakt Pressansvarig 046-359 49 00

Välkommen till Lund

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

Lund har en tusenårig historia och är samtidigt en av norra Europas mest innovativa platser med universitet och forskningsanläggningar i världsklass.
Lund är Sveriges tolfte största stad och det bor omkring 128 300 invånare i kommunen.
Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 10 000 medarbetare.

Läs mer på Lund.se.

Lunds kommun

Box 41
221 00 Lund
Sweden