Gå direkt till innehåll
Nytt besked för gymnastikhall i Lund

Pressmeddelande -

Nytt besked för gymnastikhall i Lund

Behovet av gymnastikhallar är stort i Lund. Lunds politiska styre föreslår nu att en dedikerad hall för gymnastik och en mindre hall som delas med skolidrotten byggs intill skolan på Södra Råbylund. En lösning som är ekonomiskt hållbar, med bra geografiskt läge, som snabbt kan bli färdig och som tillgodoser både gymnastikföreningarnas och skolornas behov av lokaler.

Gymnastik är den tredje största idrotten bland Lunds barn och unga och behoven av fler lokaler för gymnastik är stort. Flera olika förslag har behandlats politiskt och i augusti 2018 beslutade kommunfullmäktige att bygga en dedikerad gymnastikhall vid Sparbanken Skåne Arena som även skulle kunna byggas ut för framtida evenemangsbehov. Under hösten har detta utretts vidare och bedömningen är att den utredningen kan ta tid.

För att processen med en ny gymnastikhall inte skulle dra ut på tiden fick kommunkontoret i december i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, att utreda en alternativ placering av gymnastikhallen och att analysera vilken typ av hall som ska uppföras. Den här utredningen är nu färdig och förslaget som KSAU nu ställt sig bakom innebär att det byggs en dedikerad hall för gymnastikföreningarnas behov som också innehåller en mindre idrottshall intill skolan på Södra Råbylund, som ska delas med skolidrotten.

- Det har krävts ett omtag i den här processen och vi är glada att vi så snabbt fått det här förslaget på plats. Placeringen på Södra Råbylund är bra av många anledningar, inte minst för barn unga från de östra tätorterna i Lund som utövar gymnastik, säger Börje Hed (FNL), ansvarigt kommunalråd.

Kommunkontoret bedömer att investeringsutgiften blir 99 miljoner kronor med en årlig driftkostnad på 8,3 miljoner. Beslutet innebär också att man ska fortsätta den fördjupade utredningen av arenaområdet med målet att hitta lösningar för både området och skolidrottens behov. Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu beslutat att föreslå att kommunstyrelsen ska föreslå för kommunfullmäktige att hallen ska byggas och att det beslutet ska ersätta fullmäktiges beslut från augusti 2018.

- Jag har förståelse för att det finns frustration för att den här processen har dragit ut på tiden. Men vi gör det här i syfte att gymnastikhallen ska bli klar så fort som möjligt, säger Börje Hed, (FNL), ansvarigt kommunalråd.

Lugi gymnastik, som är Lunds största gymnastikförening med drygt 1200 medlemmar har fått ta del av innehållet i utredningen och representanter för kommunen och föreningen har träffats och diskuterat hur Lugi gymnastik ska involveras i det kommande projektet.

- Jag är väldigt glad över beslutet. Det innebär att vi nu kan gå vidare med att realisera denna mycket efterlängtade hall. Det känns också roligt att en av Lunds största idrotter snart har riktigt bra förutsättningar för att utöva och utveckla sin verksamhet, säger Urban Olsson, kultur- och fritisdirektör i Lunds kommun

För mer information kontakta gärna:

Börje Hed (FNL), ansvarigt kommunalråd
borje.hed@lund.se, tel: 0704-190010

Urban Olsson, kultur- och fritisdirektör i Lunds kommun
urban.olsson@lund.se , tel: 070-696 52 14

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Annika Henning

Annika Henning

Presskontakt Pressansvarig 046-359 49 00
Kalle Jönsson

Kalle Jönsson

Presskontakt Pressansvarig 046-359 49 00

Välkommen till Lund

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

Lund har en tusenårig historia, och är samtidigt en av norra Europas mest innovativa platser med universitet och forskningsanläggningar i världsklass.
Lund är Sveriges tolfte största stad och det bor omkring 127 000 invånare i kommunen.
Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 10 000 medarbetare.

Läs mer på Lund.se.

Lunds kommun
Box 41
221 00 Lund