Gå direkt till innehåll
Foto: Elias Theodorsson
Foto: Elias Theodorsson

Pressmeddelande -

​Nytt samarbete ska ge nyanlända bättre fritid

Med hjälp av anslag från Länsstyrelsen Skåne startar Lunds kommun, tillsammans med IK Eos, ett nytt uppsökande resursteam i höst. Teamet har till uppgift att bidra till en mer meningsfull och aktiv fritid för nyanlända barn, unga och familjer.

I höst inrättar Lunds kommun, i samarbete med IK Eos, ett ny uppsökande resursteam för att hjälpa nyanlända barn, unga och familjer till en mer meningsfull fritid. Teamet är del i ett ettårigt projekt finansierat av Länsstyrelsen Skåne och kommer ingå i IK Eos sociala program ”Eos Cares”. Uppdraget är att praktiskt stötta nyanlända barn och unga , som idag står långt ifrån en aktiv fritid, till att ta steget att delta och engagera sig i kommunens kultur-, idrotts-, eller föreningsliv.

- Fritidsaktiviteter och föreningsliv är viktiga delar i att etablera sig i ett nytt samhälle. Genom att möta människor via gemensamma intressen eller aktiviteter, öppnas ofta nya vägar till integration och socialt samspel upp. Språkkunskaper förbättras och sociala kontakter knyts, konstaterar Axel Wallin, projektledare på Eos Cares

Eos Cares kommer under året rekrytera personer med bred språkkompetens och vana av att jobba uppsökande för att ingå i projektet. Utöver teamets uppsökande verksamhet kommer Lunds kommun, genom socialförvaltningen, att uppmana familjer och unga att ta kontakt med resursteamet för information och stöd.

- Projektet är ett led i ett långsiktigt arbete för att fler Lundabor ska få ingångar i vårt rika kultur-, fritids- och föreningsliv. Stora delar av kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet bygger på den här typen av samarbeten mellan kommun och föreningsliv. Vi vet av erfarenhet att vi ofta når väldigt bra resultat när vi kan kombinera de olika parternas styrkor och fördelar på det här sättet, säger Oliwer Karlsson, inkluderingskoordinator i Lunds kommun

Då satsningen är ett ettårigt projekt kommer projekttiden också användas till att undersöka hur en långsiktig lösning kan se ut. Exempelvis om digitala lösningar kan användas i framtiden för att lättare hitta lokaler och volontärer inför olika evenemang.

- Det är bra att vi genom denna satsning kan jobba med barn och ungas delaktighet på ett nytt sätt. Det är viktigt att vi ger förutsättningar för ett mer inkluderande Lund. Ett Lund där barn och unga, oavsett bakgrund och levnadsvillkor, får tillgång till en inspirerande och engagerande fritid, menar Gunnar Brådvik, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Lunds kommun.

     

För mer information:

Oliwer Karlsson
inkluderingskoordinator
Lunds kommun
tel: 073-448 54 25
oliwer.karlsson@lund.se


Axel Wallin
projektledare
Eos Cares
tel: 070-736 74 72
axel@eoscares.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Kultur- och fritidsförvaltningen: Andreas Narvå

Kultur- och fritidsförvaltningen: Andreas Narvå

Kommunikatör 046-359 33 93

Välkommen till Lund

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

Lund har en tusenårig historia och är samtidigt en av norra Europas mest innovativa platser med universitet och forskningsanläggningar i världsklass.
Lund är Sveriges tolfte största stad och det bor omkring 128 300 invånare i kommunen.
Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 10 000 medarbetare.

Läs mer på Lund.se.

Lunds kommun

Box 41
221 00 Lund
Sweden