Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Framgångsrikt vattenvårdsarbete i Kävlingeån

Kävlingeåns vattenråd tar över det framgångsrika vattenvårdsarbetet i Kävlingeån. Med anledning av detta bjuder vattenrådet in till pressträff onsdagen den 7/3 kl 11:00 på Tekniska förvaltningen, Byggmästaregatan 4, i Lund.

Projektet, dess resultat och framtiden presenteras och den fantastiska fotoutställningen finns på plats. Det finns även möjlighet att ställa frågor till politiker, konsulter, tjänstemän och markägare för att höra deras syn på vad som har varit de avgörande framgångsfaktorerna i Kävlingeåprojektet och om vad som är viktigt för framtiden.

Bakgrund

Cirka 120 miljoner kr har ett av Sveriges genom tiderna största och mest lyckade vattenvårdsprojekt, Kävlingeåprojektet, kostat. Sedan starten 1995 har ca 375 ha dammar och våtmarker anlagts, åtskilliga km vattendrag restaurerats och den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet ökat avsevärt. Kävlingeåprojektet har bedömts vara både kostnadseffektivt och ett föredöme för andra vattenvårdsprojekt.

I en tid då vattenfrågorna är väldigt aktuella i samhället har Kävlingeåprojektet, långt innan vattendirektivets infördes, varit en föregångare genom att tidigt arbeta med hela avrinningsområdet.  Projektets framgångsrika ”modell” skulle kunna exporteras, och användas som organisationsform i andra avrinningsområden där man vill bedriva ett aktivt och framgångsrikt vattenvårdsarbete. Det framgångsrika vattenvårdsarbetet i Kävlingeån drivs nu, när Kävlingeåprojektet lagts ner, vidare av Kävlingeåns relativt nystartade vattenråd.

För mer information, kontakta:
Jonas Johansson, Projektsamordnare, tekniska förvaltningen, Lunds kommun
E-post: Jonas.Johansson@lund.se                                
Telefon: 0763-48 62 13

 

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Annika Henning

Annika Henning

Presskontakt Pressansvarig 046-359 49 00
Kajsa Sigvardsson

Kajsa Sigvardsson

Presskontakt Pressansvarig 046-359 49 00