Gå direkt till innehåll
Byggnader i Villa San Luis-kvarteren, Santiago 1972. Fotograf: Miguel Lawner. I utställningen som en del av Leonardo Portus installation Villa San Luis, 2018.
Byggnader i Villa San Luis-kvarteren, Santiago 1972. Fotograf: Miguel Lawner. I utställningen som en del av Leonardo Portus installation Villa San Luis, 2018.

Pressmeddelande -

Pressvisning: Utställning berättar Chiles närhistoria i film och konst

Pressvisning: Utställning berättar Chiles närhistoria i film och konst

Tid: Fredag 25 januari kl 12
Plats: Lunds konsthall

Den 25 januari öppnar utställningen "Att minnas det som är". Med anledning av detta bjuder Lunds konsthall in till en exklusiv pressvisning av utställningen där flera av konstnärerna kommer att närvara.


Att minnas det som är. Chiles närhistoria i film och konst
Lunds konsthall 26 januari–24 mars 2019
Vernissage fredag 25 januari kl 18-20

Medverkande konstnärer: Constanza Alarcón Tennen, Amalia Alvarez, Cecilia Barriga, Sebastián Calfuqueo, Cristóbal Cea, Claudia Del Fierro, Giorgio Giusti, Patricio Guzmán, Voluspa Jarpa, Miguel Littín, Marilu Mallet, Leonardo Portus, Enrique Ramírez, Raúl Ruiz, Claudio Sapiaín, Ivo Vidal

Att minnas det som är lyfter fram samtida konst som tematiserar det tidiga sjuttiotalet i Chile, och dessutom en rad filmer av regissörer som verkade inom ramen för rörelsen Nuevo Cine Chileno. Dessa filmskapare var verksamma i Chile just under sextio- och början av sjuttiotalet och skildrade den socialistiske presidenten Salvador Allendes inträde på den politiska arenan i det exploaterade, konfliktfyllda och ojämlika land som Chile var vid denna tid. Senare vittnade de, ur den exil som blev verkligheten för många av dem, om 1973 års militärkupp och dess efterdyningar.

Många konstnärer verksamma i dagens Chile arbetar med ämnen och metoder som känns igen från Nuevo Cine Chileno. De kastar kritiska blickar på samtiden, vars konflikter ofta kan spåras bakåt till ett våldsamt förflutet, men sammanhanget är idag ett annat. Bilden kompliceras av en kritisk diskussion om den försoningsprocess som inleddes efter att Pinochet tvingades från makten två år efter den historiska folkomröstningen 1988. Frågan som många ställer sig är: Tog kuppen, och den ideologi som låg bakom den, verkligen slut detta år?

Filmerna och samtidskonsten förenas av den bakomliggande avsikten att återspegla och reflektera över den sociala och politiska situationen i Chile under de senaste 50 åren. Central är frågan om vad som utgör distinktionen mellan minne och historia, och hur olika aktörer återskapar och återberättar näraliggande och avlägsna händelser.

Förhoppningen är att utställningen i sin helhet förmår skapa en skiktad bild av det förflutna, som låter gårdagens konflikter göra sig påminda i nuet. Detta genom att historiska trauman – men också politisk progressivitet och kampen för rättvisa – kopplas till dagspolitiska frågor som 2010-talets studentrörelser i hela världen, fascismens fortsatta närvaro i det chilenska samhället, stadsbildens förvandlingar i Santiago och mapuchebefolkningens rättigheter.

Ämnen

Kategorier

Regioner


För mer information:

Madeleine Malmsten
Kommunikatör, Lunds konsthall
Tel: 046-359 40 35
E-post: madeleine.malmsten@lund.se

Presskontakt

Annika Henning

Annika Henning

Presskontakt Pressansvarig 046-359 49 00
Kalle Jönsson

Kalle Jönsson

Presskontakt Pressansvarig 046-359 49 00

Välkommen till Lund

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

Lund har en tusenårig historia, och är samtidigt en av norra Europas mest innovativa platser med universitet och forskningsanläggningar i världsklass.
Lund är Sveriges tolfte största stad och det bor omkring 127 000 invånare i kommunen.
Som arbetsgivare har Lunds kommun cirka 10 000 medarbetare.

Läs mer på Lund.se.

Lunds kommun
Box 41
221 00 Lund